Staden som nav för grön och digital omställning

Omställningslyftet

Omställningslyftet är ett nationellt initiativ som ska underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Kärnan i Omställningslyftet är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. 

I Omställningslyftet driver SISP projektet "Staden som nav för grön och digital omställning". Tillsammans med våra svenska städer, civilsamhälle och näringsliv utforskar vi hur systeminnovation kan bidra till en lokal grön omställning.

24 oktober 2022

Systeminnovation för mer hållbara städer

Den gröna omställningen är en stor utmaning men kan också bidra till nya möjligheter. För att våra städer ska klara den gröna omställningen krävs nya och tillgängliga lösningar på konkreta utmaningar. Det kommer innebära systemförändringar som är nödvändiga för att lösa kritiska klimatutmaningar. Hur kan kommuner använda sig av nya och praktiska arbetssätt för att ställa om sina städer till att bli mer gröna och digitala? Hur kan små och innovativa företag bidra till den omställningen? Hur kan vi förstå klimatutmaningarna och lösningarna utifrån ett systemperspektiv?

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). ​

Staden som nav för grön och digital omställning

Inom ramen för Omställningslyftet pågår delprojektet "Staden som nav för grön och digital omställning" som syftar till att ta fram nya praktiska arbetssätt för att arbeta med systeminnovation för lokal, grön omställning. För att tackla en stads klimatutmaningar behöver vi synliggöra olika typer av system och kartlägga behov för att i nästa steg koppla ihop behovsägare med innovatörer som tillsammans tar fram och utvecklar lösningar för en grön omställning. Vi använder staden som nav för att identifiera de viktigaste lokala utmaningarna inom grön omställning och identifierar vilka SMF:er (små och medelstora företag) som kan erbjuda den innovation som krävs för att staden ska ha möjlighet att nå sina klimatmål och förstå vilka lösningar som saknas idag.

Metod:

 • För att skapa den förflyttning som krävs aktiverar vi städer som har både vilja och förmåga att både strategiskt och praktiskt arbeta för en lokal grön omställning.
 • Efter det identifierar vi tillsammans med städerna behoven inom grön omställning och kopplar på ett system av SMF:er/startups/scaleups med lösningar som matchar städernas behov.
 • På så sätt tillgängliggör vi innovation samtidigt som vi skapar effektivitet och handlingskraft i den lokala och gröna omställningen.
   

Projektpartners

 • RISE
 • SISP
 • WWF
 • IVL
 • Kista Science City
 • Compare
 • Dalarna Science Park
 • Viable Cities

Aktuellt inom projektet

Sökes: Startups med cirkulära lösningar för plastkonsumtion!

Vi söker startups eller mindre företag som har utvecklat lösningar för ovanstående problem eller andra förslag relaterade till plastflöden i samhället (ej förpackningar) för möjligheten att matchas med aktörer som har intresse av er lösning. 

Mer information >>

Kontakt

Frida Hedström, projektledare


Läs mer om Omställningslyftet >>

 

Se inspelningen från seminariet "Systeminnovation för mer hållbara städer" om hur man kan bli involverad och följa projektet.