Möt vinnarna av ÅForsk entreprenörsstipendium

Möt entreprenörerna som mottagit stipendiat i ÅForsk entreprenörsstipendium.

13 maj 2022

Vinnarna av ÅForsk entreprenörsstipendium har utsetts och de får sitt pris vid Sveriges Innovationsriksdag den 18e maj. Årets stipendiater arbetar med innovationer inom bland annat cybersäkerhet, miljö, agrotech, vatten, energi och biomaterial.

Det vad den 8e april 2022 som ÅForsk utsåg tio stipendiater till det årliga, prestigefyllda entreprenörsstipendiet. Stipendiet riktar sig till entreprenören för dess starka driv snarare än själva idén de arbetar med. Detta för att entreprenören ska ges en möjlighet att finansiera sitt arbete en tid.

Bland stipendiaterna hittar vi; Henrik Hagman, grundare av Enduce där man har utvecklat en patenterad och världsledande teknik för energiåtervinning ur duschvatten. Sara Nozkova, grundare av FLOX, en lösning baserad på 30+ år av forskning på KTH och SLU vilken kombinerar djupinlärning, datorsyn, och ultraljudfrekvenser anpassade till djurarter monterade på autonoma drönare. Kinga Grenda, grundare av Adsorbi där man utvecklar ett nytt material inom luftrening som är 5-8 gånger mer effektivt än det som finns på marknaden idag. Eva Marie Stegeby, grundare av Nordic Renew Resource där man har en helt ny innovation för rening av tungmetaller ur förorenat processvatten och i slam. Christoffer Johnsson, grundare av TaigaTech, ett bolag där man har skapat en produkt som förser sågverk med spårbarhetsinfrastruktur för stockar genom att känna igen stockens ändyta via kameror. Anders Ajaxon Persson, grundare av en idé vilken använder rymdteknik, som ursprungligen uppfanns för att söka efter liv på Mars, för att övervaka för tidigt födda barns hälsa. Angelica Smedberg, grundare av Sisterhood, en app som gör det möjligt för kvinnor som blivit utsatt för våld att dokumentera våldet på ett säkrare sätt. Elin Sandahl, grundare av Norgald, ett cybersäkerhetsföretag för kritisk infrastruktur. Björn Holmström, grundare av NSS Water Enhancement Technology (NSS WET), där man har utvecklat en process och membran för framställning av världens första NPW (Nanopure water). Sebastian Ringqvist, grundare av BlackCells, en miljövänlig produktionsmetod som möjliggör biomaterial till företag.

Nedan kan du ta del av korta videos där stipendiaterna presenterar sig!