Kickstart Digitalisering

Kickstart Digitalisering ger insikt och inspiration för att ta vara på de möjligheter som digitaliseringen innebär.

21 januari 2019

Syftet med Kickstart Digitalisering är att öka digitaliseringstempot och konkurrenskraften för små- och medelstora industrinära företag i Sverige.

"Vi har sett att de stora företagen ligger längre fram på det här området, men de mindre behöver stöd för att komma igång" - Helena Roxtorp, projektledare för Kickstart Digitalisering på Teknikföretagen.

 

HUR GÅR DET TILL?

Grunden är att ett antal företag utifrån en regional tillhörighet delar erfarenheter och idéer kring digitalisering under en workshopsserie på tre tillfällen och hemläxa däremellan landar i några konkreta digitaliseringsaktiviteter som man avser arbeta med. Företagen identifierar även behov av externt stöd i olika form.

UPPLÄGG OCH OMFATTNING
Del 1: Inspirationsseminarium för nya perspektiv och idéer (heldag)
Del 2: Workshop för att identifiera företagets möjligheter (halvdag)
Del 3: Workshop för att landa i ett antal start-aktiviteter för företaget (halvdag)
 
INVESTERING PER FÖRETAG
- Totalt 2 heldagar för 2-3 chefer eller nyckelpersoner
- 2 ”hemläxor” för att påbörja den interna processen
 
"RETURN ON INVESTMENT"
- Påbörjad (eller fortsatt) digitaliseringsprocess
- Möjlighet till fortsatt support
- Tillgång till lokalt och nationellt nätverk

KICKSTART DIGITALISERING HOS ER

Vill ni som lokal eller regional science park arrangera ett Kickstart Digitalisering för industrinära SME-företag i er närhet? Fyll i en intresseanmälan här

 

Projektet drivs av Teknikföretagen tillsammans med IF Metall, RISE, IUC och SISP. Projektet finansieras av Tillväxtverket.