"Ett jämställt företagande kräver medvetet, aktivt arbete!"

År 2024 dominerar fortfarande männen i Sverige, både när det kommer till att starta och driva innovativa företag, samt att attrahera det kapital som krävs för tillväxt. Hur kan vi arbeta mer strukturerat för att öka andelen startups som drivs av kvinnor, samt öka andelen investerat kapital i dessa bolag? Vi frågade Darja Isaksson, Generaldirektör Vinnova, vilka insatser som redan görs, och vad som kan bli ännu bättre.

7 mars 2024

I höstas berättade vi om att bolag med kvinnliga grundare eller mixade ägarteam, som har ingått i det nationella inkubatorprogrammet, attraherar en betydligt större andel ängel- och riskkapital än genomsnittet i Sverige. Det visar att ett strukturerat och målmedvetet arbete ger resultat, och att Sveriges inkubatorer utvecklar en mer jämställd startupscen på flera sätt. Nationella inkubatorprogtrammet finansieras av Vinnova och drivs bland annat av SISP. På Internationella Kvinnodagen, den 8 mars, frågade vi Darja Isaksson, hur hon ser på den fortsatta utvecklingen och betydelsen av detta arbete.

Än idag attraherar fortfarande kvinnor och mixade grundarteam endast en minimal del av det totala riskkapitalet i Sverige. Hur ser du på det, Darja?

"Det är en missad chans för svenskt näringsliv och på sikt svensk konkurrenskraft. Det finns forskning som visar att bolag som drivs av blandade team är mer framgångsrika. Det är både en fråga om att ta tillvara outnyttjad potential och talang, och att mångfald gynnar innovation."

Det nationella inkubatorprogrammet, som finansieras av Vinnova och faciliteras delvis av SISP, där 29 av Sveriges inkubatorer ingår, visar samtidigt betydligt bättre siffror. Vad tror du att det beror på?

"Många inkubatorer arbetar aktivt med inkludering. Att få fler kvinnor att starta och fortsätta driva växande bolag kräver medvetet, aktivt arbete. De inkubatorer och miljöer som jobbar aktivt med att engagera underrepresenterade grupper ser resultat."

Finansieringen för det nationella inkubatorprogrammet har varit densamma sedan det startade och nu finns det en risk att programmet minskar rejält. Varför?

"Med den budget som aviserats behöver vi prioritera hårt i portföljen. Vi fortsätter prioritera startups och scaleups men behöver fokusera och smalna av något. Samtidigt kommer det en forsknings- och innovationsproposition i höst, så vi får se vilka förutsättningar den skapar från 2025 och framåt."

Tror du att en större statlig satsning på startups och deras ekosystem skulle kunna bidra till ett mer jämställt entreprenörskap i Sverige?

"En statlig satsning, liksom de som gjorts i flera europeiska länder (till exempel Nederländerna och Frankrike) kan utformas medvetet för att sänka trösklarna för underrepresenterade grupper. Jämför man privat riskkapital med offentligt kapital, så ser man att det senare generellt investeras mer jämställt. Sedan finns det strukturer som är svårare (om än inte omöjliga att rå på). Vi ser ett behov av att satsa extra på deeptech-företagande, och deeptechentreprenörskap är historiskt sett mer mansdominerat än till exempel entreprenörskap i tjänstesektorn."

Vad ser du mer att vi tillsammans behöver göra för att öka andelen kvinnliga tech-entreprenörer inklusive attraherat kapital?

"Vi finansiärer behöver fortsätta arbeta medvetet med inkludering i investering av både privat och offentligt kapital. Innovationsmiljöer runt om i landet bör dela erfarenheter av vilka insatser som varit framgångsrika när det gäller att engagera och stötta underrepresenterade grupper. Regeringens satsningar på STEM-utbildningar (Science, Technology, Engineering och Mathematics) bör också utformas så att de inkluderar både tjejer och killar. Sedan är det intressant att titta på vilka privatpersoner som investerar pengar. Om vi kan uppmuntra kvinnor att investera i tidiga bolag, finns det goda chanser att det skulle gynna investeringar i kvinnodominerade branscher."

Om du inte hade behövt ta hänsyn till budget, vad skulle du se att Vinnova kan göra för att bidra till utvecklingen av mer jämställd startupscen?

"Vi har drivit ett arbete under många år, som har lett till att ca 40% av finansierade startup-projekt i vår portfölj leds av kvinnor. På europeisk nivå och i bilaterala internationella samarbeten efterfrågas vår expertis kring jämställd finansiering. Men Vinnova kan absolut göra mer – det finns delar av vår portfölj som är mindre jämställd – och det är viktigt att dessa perspektiv byggs in i nya satsningar med mer teknikfokus."