GOTHIA SCIENCE PARK BLIR SCIENCE PARK SKÖVDE

Emanuel Alvarez 18 september 2018

Science Park Skövde, det blir det nya namnet på

innovationsmiljön Gothia Science Park i Skövde.


– Det är ett naturligt steg i den fortsatta utvecklingen, säger Leif Hultman, styrelseordförande för Gothia Science Park.
Det har blivit en nationell trend bland Science Parks att inkludera den geografiska etableringsorten i namnet. Hittills har 14 av Sveriges Science Parks valt denna namnstrategi. Nu ansluter även Gothia Science Park, som byter namn till Science Park Skövde.

- Styrelsen har under en tid behandlat frågan och i enighet beslutat att byta namn på både Gothia Science Park och driftsbolaget Gothia Innovation till Science Park Skövde, säger Leif Hultman, styrelseordförande för Gothia Science Park.

- Med namnbytet följer ett naturligt fokus på verksamheten, det vill säga ”Science Park”.
”Gothia” i namnet skapar idag felaktiga associationer till verksamheten och den geografiska placeringen, detta då många tror att vi finns i Göteborg, säger Patric Eriksson, vd på Gothia Science Park.

Ytterligare skäl att se över profilering, kännedom och associationer av Gothia Science Park är den planerade utvecklingen och expansionen av innovationsmiljön.

- Nästa år fyller vi 20 år och fortsätter att växa, vilket ger oss ett lämpligt tillfälle att göra ett avstamp för en vidareutveckling av bolaget och vår Science Park. Ett namnbyte erbjuder oss också ett naturligt tillfälle att gå ut och berätta om vad vi gör, att få fler att se vilka möjligheter och fördelar som finns med en Science Park,förklarar Hultman.

POSITIONERING AV SCIENCE PARK SKÖVDE

Arbetet med omprofileringen kommer att genomföras successivt, med start vintern 2018/2019.

Inför beslutet om namnbyte genomförde Lazzo DM Byrå, på uppdrag av styrelsen i Gothia, en kännedomsundersökning för Gothia Science Park. Resultatet visade att Gothia Science Park som varumärke är välkänt i Skövderegionen och bland de mest initierade intressenterna, däremot minskar kännedomen snabbt utanför regionen.

- Övergången är relativt enkel att göra, rent kommunikativt, eftersom det är ”Science Park” som är nyckelbegreppet och betydelsebäraren i namnet, snarare än ”Gothia”. Det nya namnet, Science Park Skövde, signalerar en tydlig geografisk hemort, även om delar av verksamheten finns på andra platser, säger Eriksson.

SYNERGIER MED ÖVRIG DESTINATIONSMARKNADSFÖRING

Inför omprofileringen har en djupgående riskanalys gjorts och resultatet visar att fördelarna med ett namnbyte överväger eventuella risker.

- Vi ser namnbytet som en relativt okomplicerad process, förutsatt att vi genomför den planerade informationsinsatsen. Utmaningen i detta handlar om våra internationella relationer. Vi ingår i ett nationellt och internationellt nätverk av Science Parks och varumärket ”Skövde” kräver förmodligen en del inarbetning hos våra internationella kontakter. Problemet är av övergående art och här har vi dessutom draghjälp av kommunens egen destinationsmarknadsföring, avslutar Patric Eriksson.¨

FAKTA OM INNOVATIONSMILJÖN

  • Gothia Science Park startade 1999 och är en samlad innovationsmiljö i anslutning till Högskolan i Skövde.
    Science Parken har utvecklats från 0 till +1000 medarbetare, som arbetar i de 70-talet företag som är etablerade i miljön.
  • Varje år deltar drygt 25 000 personer i de möten, konferenser och workshops som anordnas i miljön.
    Årligen startas och etableras ett 10-tal nya företag och ett 50-tal nyanställningar sker i företagen.
  • Science Parkens företagsinkubator tillhör en av landets Excellensinkubatorer och är utsedd att delta i det nationella inkubatorprogrammet.