Fokus på världsunik samhällsomställning under Sveriges Innovationsriksdag 2024

Norrbotten och Västerbotten i centrum för världsunik samhällsomställning. Med 1400 miljarder i investeringar för grön innovation förväntas regionen attrahera 100 000 nya invånare och skapa tiotusentals jobb till 2035.

29 januari 2024

Sveriges Innovationsriksdag 2024 i Boden och Luleå, den 13–15 maj, blir plattformen där aktörer från innovation, politik, näringsliv och samhälle samlas för att diskutera och forma framtidens hållbara samhälle.

I hjärtat av denna omställning finner vi städerna Boden och Luleå, som spelar en central roll i den gröna globala samhällsomställningen. En omvandling som ska genomföras på 3-5 år, något som normalt skulle kräva 20 år.

- Innovation och entreprenörskap är avgörande framgångsfaktorer för att vi ska kunna ställa om för att möta våra globala utmaningar. Under Sveriges Innovationsriksdag samlar vi kärnan av nationella och regionala krafter från innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. I år där världens största testbädd för samhällsomställning finns - Boden och Luleå. Det gör SIR24 till en unik plattform där vi kommer utforska och fördjupa oss i möjligheter och utmaningar i den gröna samhällsomställningen och hur samarbete är vägen framåt för att vi ska lyckas, säger Stina Lantz vd för SISP.

Fokusområden för Sveriges Innovationsriksdag 2024

Den gröna re-Industrialiseringen: Utforska hur vi leder den gröna omställningen, hur tech och AI är möjliggörare och industrins roll i samhällsomställningen.

Innovation och Entreprenörskap: På vilket sätt kan innovation forma framtidens hållbara samhällen och samtidigt säkra skyddet för svenska innovationer?

Mot en Hållbar Framtid: Genom konkreta exempel och diskussioner, ta reda på hur vi kan möta utmaningarna och säkerställa en lyckad omställning där startups och scalups spelar en avgörande roll.

Framtiden formas nu, och tillsammans kan vi ta språnget mot en hållbar och innovativ värld.
Sveriges Innovationsriksdag 2024 blir en plattform för att dela insikter, bygga partnerskap och utforska de möjligheter som den gröna omställningen innebär. För mer information och anmälan, besök sverigesinnovationsriksdag.se.


För presskontakt och ytterligare information
Projektledare Mikaela Hellberg
070-452 10 30

 

Nytt för 2024

SIR24 sätter tillsammans med Demo North Summit fokus på den gröna industriomställningen i norra Sverige genom två parallella mötesplatser. Sveriges Innovationsriksdag 13-15 maj och Demo North Summit 14-16 maj. För dig som besökare innebär det ökade möjligheter till kunskap och värdefulla nätverksmöjligheter då innovation möter affärsmöjligheter inom industri och energi, samhällsutveckling, och kompetensförsörjning.

Sveriges Innovationsriksdag 2024 arrangeras av SISP - Swedish Incubators & Science Parks, Boden Business Park och Luleå Science Park.

Demo North Summit arrangeras av Invest in Norrbotten och är en internationell mötesplats där investerare och etablerare får möjlighet att träffa regionala aktörer och skapa förutsättningar för nya samarbeten och affärsmöjligheter. 

Om Sveriges Innovationsriksdag (SIR)

Sveriges Innovationsriksdag - SIR är den svenska branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP) årliga mötesarena. En händelse som samlar kärnan av Sveriges nationella och regionala profiler inom innovationsmiljöer, politik, näringsliv, akademi och samhälle. De som arbetar för att främja, stärka och utveckla innovation, näringsliv och politik baserat på aktuella samhällsutmaningar.