Projekt

SISP vill tillsammans med Sveriges inkubatorer och science parks bidra till ett smart och hållbart innovationsstödsystem. Därför engagarerar vi oss i följande projekt.