Där idéer och företag utvecklas

Låt ditt företag blomstra! Ge företagarsjälen välbehövlig näring. Vi kan vara din hjälpmotor för att stimulera innovation, affärsutveckling och byggandet av strategiska nätverk. Tillsammans på vägen till ett hållbart näringsliv.

Växjö Linnæus Science Park AB drivs av Växjö kommun i samverkan med näringslivet, det regionala innovationsstödsystemet och akademin. Syftet är att bygga en stöttande och inspirerande community för företagare. Målet är att företag ska bli än mer framgångsrika. Kunna växa och ta nya marknadsandelar. Lokalt, i Sverige eller varför inte internationellt?

Vi ska:

- Inspirera genom att vara en mötesplats för kunskapsevent och workshops
- Möjliggöra genom samverkan kring labbmiljöer och strategiska nätverk
- Genomföra genom att initiera och driva större projekt som stimulerar innovationsdriven affärsutveckling

 

Utifrån näringslivets behov, akademins styrkor och Växjö kommuns intresseområden har följande fokusområden valts ut för Växjö Linnæus Science Park:

- Smarta staden
- Cirkulär ekonomi
- Digitalisering
- Skog och trä

Besök oss
Växjö Linnæus Science Park
Framtidsvägen 14
352 22 Växjö

www.vaxjolinnaeussciencepark.se

 

Kontakt