arenan för forskning och utveckling av morgondagens innovativa lösningar inom life science och hälsa i Stockholmsregionen.

KI Science Park (Karolinska Institutet Science Park) ska, som en del av Karolinska Institutets innovationssystem, nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av nystartade och etablerade företag och utgör därmed
ett stöd för hälso- och sjukvårdens utveckling.

KI Innovations AB
Nanna Svartz väg 6a
Plan 4
171 65 Solna

 

 

 

https://www.kisciencepark.se/ 

mail:
telefon: +46 (0)70-573 71 30