It’s not about ideas. It’s about making ideas happen.

Gotta start somewhere!

 

Entreprenörskap och innovation för gotländsk tillväxt.

Science Park Gotland hjälper gotländska startups att förverkliga sina affärsidéer snabbt och smart. Framförallt genom våra två program SPG Startup och SPG Summit där vi förser dem med kunskap, kapital, kontor och kontakter, men också genom att driva utvalda projekt som bidrar till hållbar utveckling.

Vi investerar dessutom i gotländska företag i olika skeden genom vårt helägda dotterbolag Science Park Gotland Invest.

 

 

Inom vår innovationsarena skapar vi utveckling och fungerar som en mötesplats mellan det offentliga, näringsliv och akademi. Här står människor, idéer, kunskap och kreativitet i främsta rummet.

Science Park Gotland är en ideell förening och vi har ett nära samarbete med våra medlemmar Region Gotland, Uppsala universitet och Almi Företagspartner Gotland.

 

 

Visiting address:
Kaserngatan 1 Visby
Postal address:
Science Park Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby

info@scienceparkgotland.se
scienceparkgotland.se