It’s not about ideas. It’s about making ideas happen.

Gotta start somewhere!

Innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid.

Science Park Gotland möjliggör innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Dels genom företagsinkubatorn där startups gör verklighet av sina affärsidéer, dels genom projekt som bidrar till en hållbar utveckling. Vi främjar dessutom hållbar tillväxt för det gotländska näringslivet genom vårt dotterbolag Science Park Gotland Invest.

 

 

 

 

Visiting address:
Kaserngatan 1 Visby
Postal address:
Science Park Gotland
Cramérgatan 3
621 57 Visby

info@scienceparkgotland.se
scienceparkgotland.se