En jämtländsk plattform för samarbete i ett regionalt innovationssystem

Innovation kommer av latinets innovare, att förnya. En innovation är resultatet av en utvecklingsprocess.

PEAK REGION SCIENCE PARK ARBETAR MED ATT STÖTTA INNOVATION

Detta gör vi med tre värdeord, kunskap, finansiering och samverkan. Genom innovation kan företag och människor utvecklas. Vi vet att det finns idéer i vårt län som kan påverka Sverige och världen. Dessa idéer vill vi ge de bästa förutsättningarna för.

Peak Region Science Park finns för dig och din idé!

Peak Region Science Parks initiativ är för närvarande Inkubatorn och Peak Innovation. Peak Region Science Parks uppdrag är – kortfattat – att stärka näringslivet och sysselsättningen genom att: 

- stimulera uppkomsten av nya företag
- utveckla företag och organisationer som redan är igång
- få företag, kapital och människor att flytta till Jämtlands län

Peak Region Science Park
Akademigatan 3, Hus U
83140 Östersund 

+46 (0)63-51 20 20
info@peakregionsciencepark.se
peakregionsciencepark.se