Peak Innovation – en drivkraft och arena för innovation i Jämtland Härjedalen

Peak Innovation ägs av näringslivet och offentligheten med uppdraget att initiera, samordna och driva insatser för innovation och tillväxt och påskynda omställningen för framtidens hållbara samhälle. 

Science Park och Inkubator

Vi jobbar för att utveckla nya möjligheter, kunskap och erfarenheter i nationella och internationella nätverk, samordnarregionens innovationsarbete och driver gemensamma strategiska innovationsprojekt. Vi stöttar företag och organisationer till förnyelse och konkurrenskraft och stimulerar till fler nya innovationsdrivna företag. 

Hållbar Energi – ett styrkeområde för regionen

Jämtland Härjedalen har en konkurrensfördel i tillgången till förnybar energi. Ett styrkeområde där Peak Innovation utvecklar ny kunskap och nya möjligheter. En tillgång som möjliggör för framtidens gröna industri, mobilitet och smarta städer men också en möjlighet för nya innovativa företag att växa och en möjlighet att skapa attraktionskraft för investeringar, etableringar och talanger till regionen.  

Peak Region Science Park
Akademigatan 3, Hus U
83140 Östersund 

+46 (0)63-51 20 20
peakinnovation.se