Innovationskraft för Sverige

Lindholmen Science Park är förutom ett dynamiskt och kreativt område även en arena för samverkan utan geografiska gränser. Inom arenan drivs flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt, med fokus på morgondagens mobilitet för människor och gods. Med utgångspunkt från samhällsutmaningar och ett gemensamt behov av ny kunskap accelererar vi möjligheterna till nya lösningar, vilket långsiktigt skapar ökad tillväxt och innovationskraft för Sverige.

Vi erbjuder en neutral utvecklingsmiljö där aktörer från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan driva stora forsknings- och utvecklings-projekt. Under 20 år har vi varit med och skapat framgångsrika samarbeten och ny kunskap.

Här finns plats och rum för nya nätverk, ny kompetens och nya möjligheter till utveckling och tillväxt. Vi vet att starka idéer kommer ur samverkan.

Lindholmen Science Park AB ägs gemensamt av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad och näringslivet. Hand i hand har ägare och partners, under 20 år, tillsammans investerat och målinriktat utvecklat en modern och inspirerande innovationsmiljö för flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt.

Youtube - Lindholmen Science Park 20 år. 

Lindholmen Science Park
Box 8077
402 78 Göteborg, Sverige

Besöksadress: Lindholmspiren 3-5, Göteborg

Tel: +46 (0)31 764 70 00
E-mail: info@lindholmen.sewww.lindholmen.se