Gävle Innovation Hub

Vi tror att idéer blir starkare i rätt sällskap.

Gävle Innovation Hub är en regional innovationsnod. Vi stöttar tidiga idébärare, entreprenörer samt företag med affärsutveckling i form av coachning samt rådgivning av övriga erbjudande i innovationsstödssystemet.

Vi välkomnar alla som har en idé som de vill utveckla och ta ut på marknaden, även om de ännu inte startat företag. För att ytterligare höja kompetensnivån för våra deltagare och ge dem chansen utforska sin idé tillsammans med andra erbjuder vi även utbildningar inom entreprenörskap och inspirerande event. Vi erbjuder även ett begränsat antal startups tillgång till plats och nätverk i Co-workingmiljö med fler än 100 medlemsföretag.

Gävle Innovation Hub är en del av Gävle kommuns Näringslivsavdelning med delfinansiering från Region Gävleborg. Våra långsiktiga mål är högre ekonomisk tillväxt, hållbarare företag och fler innovationer som löser samhällsutmaningar och som bidrar till samhällsnytta. Tillsammans med Gävle kommun, klustret Future Position X, Högskolan i Gävle har vi ett extra fokus på Smarta hållbara städer och samhällen.

Gävle INNOVATION HUB

Drottninggatan 18, 1 tr.
803 20 Gävle