Faxepark - Söderhamns utvecklingsarena för tillväxt

Företagare, entreprenörer och innovatörer! Välkommen till Söderhamns utvecklingsarena för tillväxt - Faxepark.

Vi initierar, driver och deltar i regionala, nationella och internationella projekt, underlättar för nya affärskoncept och innovationer från idéstadium till marknaden samt jobbar för att tillgodose det lokala kompentensbehov. Samtliga aktiviteter som genomförs syftar till att generera ökad lokal tillväxt och utveckling.

 

Genom vår verksamhet har vi skapat starka band med näringslivet, det lokala kompetenscentrum samt olika samhällsorganisationer i regionen. Sedan starten har vi initierat, medverkat och drivit regionala, nationella och internationella utvecklingsprojekt såsom- ABC for trust, Vindkraftsprojektet, Bra Före, Vallviksprojektet, Bredbandsprojektet mm

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera företagsidéer, projekt, samarbete mm, oavsett om du är företagare eller inte, välkommen.

Vi ser fram emot ett ömsesidigt givande möte.

Faxepark
Stationshuset
Södra Hamngatan 50
826 50 Söderhamn

Tel 0270-750 00
soderhamn.se