Ambassadörer för entreprenörer

Vi gör skillnad för startups som gör skillnad

Som en av landets främsta företagsinkubatorer erbjuder vi coaching och affärsutvecklingsstöd till startups som ger en snabb, hållbar och långsiktig tillväxt med färre misstag.

Vi vänder oss till innovationsstarka startups med internationell potential och ambition, som vill göra skillnad. Tillsammans med våra erfarna affärscoacher planerar vi och följer upp företagens utveckling, utifrån varje startups egna behov.

Create är ett non-profitföretag och tar inga ägarandelar i de startups vi engagerar oss i. På så vis kan vi hålla oss oberoende i de råd vi ger.

Syftet med vår verksamhet är att bidra till en expansiv och välmående region i Södermanland och Västmanland genom att fler företag startas, växer och når framgång.

Create Business Incubator Mälardalen AB
B26
Port-Anders Gata 9
722 12 Västerås

create.se

Besöksadress Eskilstuna:
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna


Photo: Amanda Westerbom/imagebank.sweden.se