Ambassadörer för entreprenörer

Vi lyckas när du lyfter

Som en av landets främsta företagsinkubatorer erbjuder vi coaching och affärsutvecklingsstöd som hjälper drivna entreprenörer med starka idéer att på ett strukturerat sätt utveckla sina idéer och visioner till framgångsrika företag.

Vi vänder oss till kunskapsintensiva startupföretag med internationell potential och ambition. Tillsammans med våra erfarna affärscoacher planerar vi och följer upp företagens utveckling, utifrån varje företags egna behov.

Create är ett non-profitföretag och tar inga ägarandelar i de företag vi engagerar oss i. På så vis kan vi hålla oss oberoende i de råd vi ger.
Syftet med vår verksamhet är att bidra till en expansiv och välmående region i Södermanland och Västmanland genom att fler företag startas, växer och når framgång.

Create Business Incubator Mälardalen AB
Postal address:
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna
SWEDEN

create.se

Visiting address Eskilstuna:
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna

Visiting address Västerås:
Expectrum
Kopparbergsvägen 10
722 13 Västerås

Photo: Amanda Westerbom/imagebank.sweden.se