Stefan Schörling, Årets ÅForsk-stipendiat 2021

I tre veckor presenterar SISP en artikelserie om årets tio pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer.

15 april 2021

ARTIKELSERIE - DET HÄR ÄR ÅRETS PRISTAGARE AV ÅFORSK ENTREPRENÖRSSTIPENDIUM

I tre veckor presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater publiceras utan inbördes ordning. Som avslutning på vår artikelserie om våra fantastiska entreprenörer presenterar vi Stefan Schörling. 


Stefan Schörling Linköpings universitet, Västerås Science Park
Affärsidé: Hasta Eco – Med innovativ teknik för cirkulär, ekologisk odling kan metoden tillverka grödor utan att utarma jorden och använda kemiska ämnen och minskar samtidigt utsläpp av koldioxid.

Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021 för dig och ditt företag?
- Det betyder att vi känner uppskattning och det ger energi. Det behövs när vi ska lösa problem som alltid uppstår i utvecklingsarbetet. Pengarna kommer väl till användning och vi ska förvalta dem väl. Varmt tack för uppskattningen.

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Idag en erfaren man med mycket energi och erfarenhet. Började min bana i Atlas Copco som produktutvecklare. Efter en tid hade jag uppgift som intraprenör och drev utveckling av system och produkter för företaget. Jobbet gav mycket lärdom och en internationell erfarenhet.

Min start som egen företagare var 1982 då mitt först företag startades Hasta Smedja. Jag fick sedan möjlighet att driva upp vårt företag Hasta för att nyår 2005 signera uppstart av vår första fabrik i Kina. 

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspitch”?
- Bakgrund att starta vårt matföretag är kunskap och erfarenhet från det globala livet, kännedom om den potential vi har i Sverige som kan utvecklas mer samt den miljöpåverkan konventionellt  system har på vår odlingsmark. Vad vi gör är att skapa en intressant lönsam business på den svenska landsbygden där vi behöver utveckling och innovationer. Jag är uppväxt på bondgård och också blivit ägare av jordbruksmark som jag under ett antal år skött på traditionellt vis och sett hur det negativt påverkar jorden och dess förutsättningar att i fler generationer kunna tjäna oss människor med hälsosamma näringsrika grödor. 

Våra framtida glutenfria produkter som odlats i ett helt cirkulärt system med förädling till färdig produkt direkt i anslutning till odling där växtligheten skapar sin egen gödsel binder CO2 till jorden. Ett riktigt hållbart och långsiktigt framtagande av framtidens glutenfria vegetabiliska proteinmat. Naturens biologi i samverkan med high tech ger lösnings till näringsrik mat, hållbar utveckling av vår odlingsmark samt konkurrenskraftig vertikal integrering av hela processen där kunden har full insyn vi digital plattform.

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Bland annat tid, finansiering och regelverk. Alla projekt är mer komplicerade än man förstår vid start. Det har en fördel att man vågar starta.

En viktig kunskapskälla i detta projekt är vad vi kan studera från andra delar av världen där man nått framgångar i det regenerativa odlingssystemet. Förädlingsutvecklingen består av processautomatisering samt utveckling av processutrustning.

(Hur) är ditt team/ditt företag anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör/ditt företag?
- Ja, samarbete sker. Nätverk och stöd är mycket viktigt i hela processen. Från teknik till marknad.

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- Vi samarbetar med universitet, Hushållningssällskapet, 4SmartGrowth, Danske Bank, SLU med flera.

Länkar:
Hasta Eco: www.hastaeco.se