Morgan Drysdale, Årets ÅForsk-stipendiat 2021

I tre veckor presenterar SISP en artikelserie om årets tio pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer.

15 april 2021

ARTIKELSERIE - DET HÄR ÄR ÅRETS PRISTAGARE AV ÅFORSK ENTREPRENÖRSSTIPENDIUM

I tre veckor presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater publiceras utan inbördes ordning. Här får du en möjlighet att lära känna Morgan Drysdale. 


Morgan Drysdale Luleå Tekniska universitet, Arctic Business Incubator
Affärsidé: SkySense – En teknik som automatiserar detektering, lokalisering och kvantifiering av metanläckage till syfte att minska utsläppen från produktion och distribution från naturgasindustrin.

Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021 för dig och ditt företag?
- Först och främst vill jag tacka ÅForsk och SISP för deras betydelsefulla arbete och generositet. Stipendiet är inte bara ett erkännande för mig personligen men också en stor uppmuntran för hela teamet som jag har haft det stora nöjet att få utveckla SkyAlerts vision med. 

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Lite om mig själv, jag är en australiensisk och svensk civilingenjörsstudent som studerar rymdfarkostdesign och instrumentering vid Luleå tekniska universitetet. Tillsammans med min kollega, amerikansk entreprenör, investerare och medgrundare Arkadiy Miteiko har vi förverkligat SkyAlert från idé till koncept till prototyp, med experter som har anslutit sig vid nya utvecklingsskeden.

Jag har under denna spännande resa uppskattat det höga tempot och att pitcha både mig själv och SkyAlert. Jag har framför allt tyckt om att utveckla nya idéer och förbättra våra prototyper för att slutligen komma fram till en produkt som industrin är i akut behov av för att uppnå EU-kommissionens klimatmål för 2030 och 2050.

Min största inspirationskälla har varit människorna omkring mig med deras uppmuntran samt att ha fått se mina egna kompetenser och förmågor utvecklas sedan SkyAlert grundades.

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? 
- Det var efter en diskussion med Artic Business Incubators fantastiska talent manager Leila Ashrafi om SkyAlerts grundidé som jag och Arkadiy träffades. I detta tidiga stadium handlade idén om hur man skulle kunna använda rymddata för att upptäcka naturgasläckage, men senare har den utvecklats till en mer jordnära lösning. Tillsammans med potentiella kunder har vi finslipat och utvecklat ett smidigare verktyg som vi tror kommer kunna hjälpa EU:s naturgasindustri att uppnå EU-kommissionens klimatmål idag, i stället för om 30 år. 

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Att grunda en internationell startup har inte varit enkelt. Det har inneburit många sena nätter och tidiga morgnar, men flexibilitet och kreativitet har bidragit till att vårt lag framgångsrikt hanterat de hinder som vi har stött på. Jag ser ljust på framtiden och har stor tillit till mitt teams förmåga att möta framtida utmaningar.

(Hur) är ditt team/ditt företag anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör/ditt företag?
- Utan Artic Business Incubator hade vi aldrig haft möjligheten att förverkliga vår verksamhet. Deras kunskaper och uppmuntran har både bidragit till företagets snabba tillväxt samt min personliga utveckling som entreprenör. För detta är jag mycket tacksam. Jag vill också tacka alla som vi har arbetat med inom industrin, deras stöd har varit ovärderligt.