Jenny Johansson, årets ÅForsk-stipendiat 2021

I tre veckor presenterar SISP en artikelserie om årets tio pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer. 

1 april 2021

Artikelserie - det här är årets pristagare av ÅForsk Entreprenörsstipendium

I tre veckor framöver presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater publiceras utan inbördes ordning. Här i vår andra artikel presenterar vi Jenny Johansson.

Namn: Jenny Johansson, Göteborgs universitet, Sahlgrenska Science Park.
Affärsidé: Eyescanner – Mobilapp som med avancerad teknologi skannar ögonrörelser och identifierar narkotikapåverkade personer.
 
Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021 för dig och ditt företag?
- Det betyder enormt mycket. Det är en fin utmärkelse och en bekräftelse på att vår innovation ligger rätt i tiden och kan bidra till positiv samhällsutveckling. Stipendiepengarna kommer kunna delfinansiera vissa delar i vårt kommande forskningsprojekt, vilket är fantastiskt uppskattat!

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag har en bakgrund som leg. psykolog och har de senaste åren har jag jobbat på polisen med bland annat personbedömningar och riskanalyser. Jag har tidigare arbetat med personalstrategiska frågor och arbetspsykologi. Att driva en startup innebär många utmaningar. Som entreprenör är jag orädd och strategisk. Jag älskar sociala kontakter och försöker hantera ett problem i taget. Något som inspirerar mig är den positiva respons och uppmärksamhet vår produkt har fått.

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspitch”?
- I arbetet inom polisen upptäckte vi att det saknas ett digitalt verktyg för att upptäcka narkotikapåverkan. Vår idé grundades i att digitalisera den ögonundersökning polisen genomför. Idag görs den initiala bedömningen manuellt, utan stöd av något teknisk lösning. Vi insåg ganska snabbt att marknaden för ett digitalt drogtest var betydligt större än så. Behovet fanns även inom bland annat hos privata företag som drogtestar sin personal och inom fordonsindustrin.

Eyescanner utvecklar en AI-baserad mjukvara som detekterar narkotikapåverkan genom bildanalys av ögonområdet. Med hjälp av en mobilkamera genomförs en kort filmsekvens av testpersonens ögonområde, analysen sker i realtid och resultatet kommer omgående. 

Produkten kan till exempel användas av arbetsgivare som drogtestar sin personal, men tekniken är även tänkt att kunna integreras i fordon för att upptäcka narkotikapåverkade förare. 

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- En av våra initiala utmaningar har varit att utveckla en högteknisk produkt utan att någon av grundarna har utbildning inom mjukvaruutveckling. Även om detta till en början var försvårande så har vi nu lärt oss att man inte måste kunna allting själv. Det är viktigare att kunna driva sin idé framåt med full kraft och ta hjälp i de delar man inte behärskar.  

(Hur) är ditt team/ditt företag anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör/ditt företag?
- Eyescanner är anslutet till Sahlgrenska Science Park sedan 2019. Vi har haft oerhört mycket hjälp av SSP:s affärsutvecklare. De har tydligt visat att de tror på oss som team och på den produkt vi utvecklar

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- I vårt kommande forskningsprojekt samarbetar vi med Qamcom Reseach & Technology, RISE, Sahlgrenska Universitetssjukhus och Trafikverket.

Länkar:
Eyescanner: www.eyescanner.se