Gunnar Johanson, Årets ÅForsk-stipendiat 2021

I tre veckor presenterar SISP en artikelserie om årets tio pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer.

8 april 2021

ARTIKELSERIE - DET HÄR ÄR ÅRETS PRISTAGARE AV ÅFORSK ENTREPRENÖRSSTIPENDIUM

I tre veckor framöver presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater publiceras utan inbördes ordning. Denna vecka presenterar vi Gunnar Johanson.


Gunnar Johanson Karolinska Institutet, KI Innovation
Affärsidé: Ventilationsmetod för hantering av inspektion och urlastning av sjöfartscontainrar som innehåller höga nivåer av farliga flyktiga kemikalier och cancerframkallande ämnen i den inre luften.

Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021 för dig och ditt företag?
- Tack! Det är fantastiskt roligt och uppmuntrande. Det ger oss kraft att jobba vidare med att sprida vår ventilationsteknik för en bättre arbetsmiljö. ÅForsk-stipendiet ger extra uppmärksamhet.

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag är sedan 20 år professor i toxikologi vid Karolinska Institutet har i 35 år forskat, riskbedömt och undervisat om kemiska hälsorisker. Det är mycket inspirerande! Jag trivs med alla delar, med allt vad det innebär av problemformulering och problemlösning med syfte att förbättra arbetsmiljön. Men jag är en amatör-entreprenör, detta är första gången jag ger mig på att försöka omsätta forskningsresultat till ett startupbolag.  

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspitch”?
- Jag uppmärksammade att det hade inträffat flera förgiftningsfall i samband med att personal gick in i fraktcontainrar och kontaktade min kollega Urban Svedberg i Sundsvall som forskat kring förgiftning vid arbete i slutna utrymmen. Med forskningsanslag från Forte och AFA inledde vi ett projekt med tre delar:

  1. Vi tog luftprover från slumpvis utvalda containrar för att ta reda på vilka farliga kemiska ämnen som kan förekomma och i vilka nivåer. Resultatet var alarmerande, var åttonde container hade höga halter av olika ämnen, en del av dem cancerframkallande.
  2. Vi mätte hur mycket de som arbetade i containrar exponerades för dessa ämnen.
  3. Vi testade olika sätt att ventilera containrarna för att enkelt och effektivt få bort de farliga ämnena.

Del 3 ledde till att vi utvecklade ett koncept för ventilering, tog fram den tekniska utrustningen och startade ett företag, Evaqvent AB.

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Den stora svårigheten är att nå ut med vårt budskap och vår produkt. Det handlar om ett arbetsmiljöproblem som tyvärr är okänt för de flesta. Dessutom saknar vi både ekonomiska resurser för (och kunskaper i) marknadsföring.

(Hur) är ditt team/ditt företag anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör/ditt företag?
- Vi har fått mycket hjälp av KI Innovation och BizMaker. Utan KI Innovation hade vi inte kommit igång med företagsdelen. Nu får vi hjälp av BizMaker att lära oss om aktiebolag, bokföring, immaterialrätt, marknadsföring etcetera.

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- Vi har haft mycket bra samarbete med några privata varuhuskedjor (varav en global) som har distributionscentraler containertillverkare, tillsynsmyndigheter, fackförbund med mera. Jag vill särskilt nämna Tullverket där vi haft ett intensivt och långvarigt samarbete. Samarbetena med olika aktörer började redan i forskningsfasen och har fortsatt fram till försäljning av våra produkter. Det har handlat om allt möjligt: tillgång till lokaler och containrar, erfarenhetsutbyte, redovisning av resultat, undervisning och mycket annat.

Länkar:
KI Innovation:  https://nyheter.ki.se/entreprenorsstipendium-till-gunnar-johanson
                         https://ki.se/imm/forskargrupp-gunnar-johanson