Eva Björkman, årets ÅForsk-stipendiat 2021

I tre veckor presenterar SISP en artikelserie om årets tio pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer.

1 april 2021

Artikelserie - det här är årets pristagare av ÅForsk Entreprenörsstipendium

I tre veckor framöver presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater publiceras utan inbördes ordning. Vår tredje artikel handlar om Eva Björkman.

Namn: Eva Björkman, Stockholms universitet, SU Inkubator/SU Holding
Affärsidé: Ett nytt material - Aktiverad kalksten, binder fosfor till havsbotten och ger mindre övergödd Östersjö, minskad algblomning, syresätter och ger bättre livsmiljö för fiskar.

Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021 för dig och ditt företag?
- Det betyder jättemycket att få ett erkännande för arbetet med att skapa en levande Östersjö och för försöka påverka miljön i vårt eget innanhav vilket jag brinner för. Det innebär också att jag kan starta upp min verksamhet Levande Hav AB med att komplettera gamla försök, planera för pilotförsök, bygga en hemsida, sprida information om projektet på sociala medier som bloggar, Facebook, Instagram, Influencers etc.

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag är ny som entreprenör och det som driver och inspirerar mig är att kunna påverka min omgivning och framför allt den miljö som vi lever i.  Min bakgrund är som disputerad organisk kemist från KTH som har jobbat både inom industrin och akademin med olika typer av kemi, exempel är förbränningskemi, materialkemi, katalyskemi och nanokemi. Sen 2018 har jag varit anställd i 3 år som senior forskare vid institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet för att jobba inom ett EU projekt ”Seabased”.

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspitch”?
- Vår målsättning är att förbättra miljön i Östersjön genom att använda ett nytt material ”aktiv kalksten” för att binda fosfor i bottensedimentet och minska övergödningen i Östersjön. Jag tror enormt mycket på vårt projekt, och drivs av att jag tycker det är viktigt att återskapa en levande Östersjö.

Den aktiva kalkstenen framställs från ett billigt restmaterial som finns i rikliga mängder bland annat på Gotland och har visat på mycket goda egenskaper i laboratorietester. Metoden är utvecklat inom EU-projektet Seabased och en patentansökan baserad på framställningsprocessen är inskickad till Patentverket.

För att kunna utveckla idén har jag startat Levande Hav AB. Målsättningen är att optimera och skala upp metoden med den aktiva kalkstenen och på så sätt förbättra den ekologiska statusen i Östersjön. Nästa steg blir att utveckla och kommersialisera produkten.

Min hisspresentation är:

”Hej, varje år drabbas Östersjön av de giftiga algblomningarna, som egentligen orsakas av cyanobakterier vilka gynnas av fosfor. Vi har tagit fram en metod för att motverka det. Jag heter Eva Björkman är forskare från SU och där har vi utvecklat ett nytt material, aktiv kalksten, som kan binda fosfor. Resultatet blir att havet blir badbart på sommaren, det skapas en balans i havsmiljön och Östersjön blir åter ett friskt innanhav. Jag har startat bolaget Levande Hav AB för att kunna driva projektet vidare och leta efter finansiering.

En levande Östersjö är viktig för framtiden och kommande generationer.”

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Den svåraste utmaningen har varit att hitta finansiärer till att göra ett utvecklingsprojekt, men också att försöka förstå hur man säljer en affärsidé, gör en pitch och använder sociala medier. De lärdomar jag tar med mig är att vara öppen för idéer, lyssna på andra och inte ge upp.

(Hur) är ditt team/ditt företag anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör/ditt företag?
- Jag är knuten till SU Holding och deltar i deras entreprenörsprogram som är en del av innovationsstödet vid Stockholms universitet. Betydelsen av stödet från SU Holding är enormt. Jag kommer ju från forskningsvärlden och allt det här med affärsidé, pitch, patent, och starta bolag är nytt för mig.

 Jag vill också passa på att tacka SU Holding och alla som har stöttat och jobbat med mig där.

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- Ja, eftersom projektet är multidisciplinärt och kräver expertis inom marinekologi, förbränning, kemisk teknologi och spridningsteknik. Etablerade kontakter finns redan med Stockholms universitet, Länsstyrelsen i Östergötland, Ålands fiskodlarförening, John Nurminen Foundation, Cementa AB – Fabrik Slite, och SMA Svensk Mineral.