Astrid Ahlinder, Årets ÅForsk-stipendiat 2021

I tre veckor presenterar SISP en artikelserie om årets tio pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer.

15 april 2021

ARTIKELSERIE - DET HÄR ÄR ÅRETS PRISTAGARE AV ÅFORSK ENTREPRENÖRSSTIPENDIUM

I tre veckor presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater publiceras utan inbördes ordning. Denna vecka välkomnar vi Astrid Ahlinder.


Astrid Ahlinder KTH, KTH Innovation
Affärsidé: AKIRA – Ett nedbrytbart polymermaterial och en tillverkningsteknik för att designa 3D-tryckta, böjliga byggnadsställningar för cellodling som kan återskapa mjukvävnad hos en människa.

Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2021 för dig och ditt företag?
- Det betyder enormt mycket, att få förtroendet från några så välkända som ÅForsk för att fortsätta bygga på vårt företag ger en enorm skjuts framåt. Det ger oss möjligheten att fullfölja vår patentansökan samt en möjlighet för mig att helhjärtat jobba på företaget nu efter att jag disputerat. 

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag är civilingenjör inom medicinsk teknik, från Göteborg men har läst i Glasgow, Scotland. I fredags disputerade jag från KTH inom Fiber och Polymerteknologi på skolan för Kemi, Bioteknologi och Hälsa. Där har jag forskat på additiv tillverkning (3D-printing) och hur nedbrytbara polymerer kan användas för mjukvävnadsregenerering. Jag inspireras av att arbeta multidisciplinärt, i ett team med ett gemensamt mål men med olika kunskapsområden. Som entreprenör är jag nyfiken och frågvis, med min bredd så kan jag förstå de tekniska behoven samt hitta vägar för att ta oss framåt. Jag får energi av att vara ute, efter mina år i Bohuslän och Glasgow så får det gärna vara blåsigt, regnigt, stenigt samt lukta tång. Då är jag som hemma och slappnar av.

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspitch”?
- Professor Anna Finne-Wistrand, Dr. Tiziana Fuoco och lektor Daniela Pappalardo skapade företaget för två års sedan baserad på deras tidigare forskning och vad som gjorts inom vår forskargrupp. De hade sett utmaningarna med nedbrytbara polymerer och 3D-printing för mjukvävnadsregenerering. Polymererna bryts ofta ner redan i tillverkningssteget eller får inte rätt egenskaper, de har antingen inte tillräckligt hög nedbrytningshastighet eller icke-tillräckliga mekaniska egenskaper. Jag har varit med sen starten med att utveckla hur vi ska genom 3D-printing tekniker skapa matriser för mjukvävnadsregenerering.

”AKIRA Science AB driver utvecklingen inom det expanderade fältet vävnadsregenerering genom av designen av en ny nedbrytbar polymer optimerad för användning i olika former av 3D-printingsmetoder. Vi har ett helhetsperspektiv från monomer till matris för vävnadsodling och kunskap om vad som krävs från materialet både från kemi och mekanik.”

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Svårigheten har varit kommunikation utåt, hur pratar man om forskning på ett sätt så att andra förstår höjden av det vi gjort utan att det blir för tekniskt. Detta gäller både mot nya kunder och ansökningar. Jag har jobbat på att koka ner vad vi vill uppnå, förenkla de tekniska detaljerna utan att förlora kärnan i projektet. Det har även såklart varit tekniska utmaningar under min doktorandtid, det tog oss 3 år att nå en prototyp som vi kan nu arbeta på att förfina och kommersialisera. 

(Hur) är ditt team/ditt företag anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör/ditt företag?
- Vi har sedan start haft ett tätt samarbete med KTH Innovation, där vi haft en affärscoach, Daniel Carlsson. Det har betytt mycket att någon trott på vår idé för att komma vidare. Sedan fick jag också möjligheten under min doktorand att gå en kurs hos KTH i samarbete med KTH innovation om entreprenörskap i innovationsprocessen. Hade även möjligheten att vara med i STING/KTH Innovation deeptech Testdrive där vi fick möta andra forskare som byggde företag, vilket var ovärderligt – att se att det gick! Nu har vi fått ytterligare stöd från KTH innovation och går både deras mentorsprogram och pre-inkubationsprogram. Det behövs sparringpartners och peppning för att lägga sin fritid utanför doktorandstudierna till detta.

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- Vi letar just nu efter samarbetspartners och första stora kunden.

Länkar:
Akira Science: www.akirascience.com
Akira Science på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/akira-science
Akira Science på Instagram: https://www.instagram.com/akirascience