Utbildning

Här samlar vi de utbildningar SISP arrangerar i egen regi och tillsammans med andra.

25 februari 2019

Utbildningar 2020

 

Utbildningar som arrangeras av SISP och SNITTS

 

9 September- 3 december
Strategisk hållbarhetskommunikation i samarbete med Berghs School of Communication. 
Den webbaserade utbildningen omfattar 6 utbildningstillfällen under sept-dec 2020. 
Läs mer om utbildningen och anmäl dig här. 

14 Oktober - 15 oktober
Grundutbildning för aktörer i det akademinära innovationssyetemet. 
Utbildningen hålls i samarbete med SNITTS och erbjuds till nyanställda inom innovationsstödssystemet. 
Läs mer om utbildningen anmäl dig här.