SISP utlyser inköp av verksamhetsutvecklare Science Park och Invest In

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med en extern strategisk och operativ samarbetspartner som stödjer SISP i verksamhetsutveckling med fokus på Science Park och regionala miljöer.

 

Ulrica gellerstedt 7 september 2020

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med en extern strategisk och operativ samarbetspartner som stödjer SISP i verksamhetsutveckling med fokus på Science Park och regionala miljöer.

Det övergripande syftet med uppdraget är att förstärka den regionala kraften för tillväxt i målgruppen samt utveckla den stödjande verksamheten inom science park-miljöerna specifikt. 

Här hittar du bilagor till inköp av verksamhetsutvecklare science park och invest in.

Förfrågningsunderlag
Avtalsutkast
Sanningsförsäkran 
Referensuppdrag