SISP utlyser inköp av strategisk och operativ samarbetspartner med fokus på samverkan och innovationsstöd

Ulrica gellerstedt 7 september 2020

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med en extern strategisk och operativ samarbetspartner som stödjer SISP i verksamhetsutveckling med fokus på samverkan och innvationsstöd.

Det övergripande syftet med uppdraget är att vidareutveckla och skapa metodik för samverkan mellan olika typer av innovationsstödsaktörer för att öka effektiviteten av forsknings- och innovationsinsatser så att rätt bolag får rätt insats i rätt tid oavsett geografiskt läge.

Här hittar du bilagor till inköp av strategisk och operativ samarbetspartner med fokus på samverkan och innovationsstöd.

Förfrågningsunderlag
Avtalsutkast
Sanningsförsäkran 
Referensuppdrag