SISP utlyser inköp av extern projektutvärderare

2 oktober 2020

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med en extern projektutvärderare.

Det övergripande syftet med uppdraget är att bedriva extern projektutvärdering inom både pågående samt nya projekt som initieras under avtalsperioden.

Här hittar du bilagor till inköp av strategisk och operativ samarbetspartner med fokus på samverkan och innovationsstöd.

Förfrågningsunderlag
Avtalsutkast
Referensuppdrag
Sanningsförsäkran