SISP utlyser inköp av jurist tjänst

Ulrica gellerstedt 2 oktober 2020

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med en strategisk och operativ partner för juridiska tjänster. 

Det övergripande syftet med uppdraget är att bistå med tjänster för SISPs verksamhet och projekt. Exempel på produkter och tjänster som kan vara relevanta inkluderar olika typer av affärsjuridik, arbetsrätt, skatterätt, bistånd vid olika typer av förhandlingar, genomföra juridiska utredningar, offentlig finansiering som EU/Tillväxtverket och Vinnova-finansiering samt statligt stöd till SME, offentlig verksamhet och därtill hörande rättsområden.  

Här hittar du bilagor till inköp av strategisk och operativ samarbetspartner med fokus på samverkan och innovationsstöd. 
 
Förfrågningsunderlag 
Avtalsutkast