SISP utlyser inköp av CFO-tjänst

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med en extern ekonomiresurs motsvarande CFO-funktion med projektekonomikompetens. 

Ulrica gellerstedt 4 september 2020

Swedish Incubators & Science Parks har behov av att förstärka organisationen med en extern ekonomiresurs motsvarande CFO-funktion med projektekonomikompetens. 

Uppdraget omfattar delar av ekonomistyrning samt intern- och projektuppföljning. CFO-funktionen ska rapportera till VD och styrelse. Läs mer om tjänsten här.