Peer review för science parks

Lärande och erfarenhetsutbyte

17 januari 2019

Datum peer review science park 2019:

  • 22/1 Peer Review Science Park [Dalarna Science Park]
  • 29/1 Peer Review Science Park [Kalmar Science Park]
  • 19/2 Peer Review Science Park [Piteå Science Park]
  • 21/3 Peer Review Science park [NetPort Science Park]
  • 2/4 Peer Review Science Park [Mjärdevi Science Park]
  • 14/5 Peer Review Science Park (Innovatum)
  • 12/6 Peer Review Science Park (Jönköping)
  • 3/9 Peer Review Science Park (Science Park Skövde)
  • 4/9 Peer Review Science Park (Sahlgrenska Science Park)