Vårens Medlemsaktiviteter

Här samlar vi vårens medlemsaktiviteter som SISP arrangerar i egen regi eller tillsammans med andra.

15 december 2020

Medlemsaktiviteter våren 2021

SISP planerar för en digital vår i spåren av pågående pandemi. Vi kortar därför ner alla mötesforum och aktiviteter och delar upp i kortare pass spridda över hela våren. Detta möjliggör fler, och mer nischade, aktiviteter än tidigare! Ett digitalt smörgåsbord där du väljer vad du vill delta på!

Detta är en översyn av vårens samlade aktiviteter. För att säkra din plats, gå in på SISP Kalender och anmäl dig till de aktiviteter du önskar delta på!

Nätverksträffar 

I vårens nätverksträffar utvecklar vi våra relationer och lyfter generella eller specifika frågor i följande yrkeskategorier:

Verksamhetsledare inkubator
Verksamhetsledare science park
Kommunikatörer
Affärsutvecklare
Affärsutvecklare med intresse för team & talang
Projektekonomer/ekonomer

  •  Nätverksträff för samtliga medlemsnätverk (digitalt) DATUM KOMMER INOM KORT!

Tematiska erfarenhetsutbyten

Vårens ERFA-möten blir tematiska och utgår från gemensamt identifierade o aktuella utmaningar. Här delar vi med oss av framgångsrika (eller lärdomar från mindre framgångsrika!) exempel på ett utvalt tema. Vi lär och inspireras av varandra!

15 Januari kl 09-12: ERFA-möte för inkubatorledare och scienceparkledare
Tema: Samarbete med lärosäten - Förmåga att frigöra och tillvarata potentialen i samarbetet med lärosäten. Genomförs i samarbete med FUHS.

ERFA-möte för kommunikatörer i Ink och SP, DATUM KOMMER INOM KORT
Tema: Samlade lärdomar o erfarenhetsutbyte kring Hållbarhetskommunikation.

2 Februari, kl 9-11, Informationsträff och utbildning för affärsutvecklare och verksamhetledare i SP och Ink
Tema: EU SME Support syftar till att öka antalet svenska bolag som får EU-finansiering. Information om EU-finansiering och vilken typ av bolag som kan söka. Kan du identifiera vilka bolag i ditt nätverk som kvalificerar sig till EU-stöd? Här lär vi oss mer om att identifiera bolagen som kvalificerar sig till EU-finansiering!

9 Mars, kl 9-12, ERFA-möte för SP och Ink, 
Tema: STEP user experiences. STEP, vertyget för att bygga framgångsrika startup- & scaleup-team har testats av åtta inkubatorer och science parks fram till idag. Det här är deras erfarenheter om vad STEP bidragit med till deras bolag.

ERFA-möte för affärsutvecklare i inkubatorer DATUM KOMMER INOM KORT
Tema: Integration av hållbarhet och mångfald - Förmåga att hantera hållbarhet och mångfald i screening, antagning, affärsutveckling och resultatmätning.

Mars: ERFA-möte för verksamhetsledare och affärsutvecklare i SP och Ink, DATUM KOMMER INOM KORT
Tema: Affärsutveckling av bolag inom livsmedelskedjan - Vi välkomnar alla som jobbar eller är intresserade av att veta mer om affärsutveckling inom livsmedel till att byta erfarenheter kring era satsningar, projekt o aktiviteter! Passet utgår från ert arbete med konkreta bolagscase.

ERFA-möte för SP och Ink DATUM KOMMER INOM KORT
Tema: Ekosystemintegration. Förmågor att etablera och utveckla samarbeten till befintlig industri och branscher på ett sätt som tillgängliggör (internationella) marknader för ett startup, direkt eller indirekt. 

ERFA-möte för verksamhetsledare och affärsutvecklare i Ink, DATUM KOMMER INOM KORT
Tema: Integration av hållbarhet och mångfald. Inkubatorns förmågor att utveckla team & entreprenörer som personer. 

Sveriges Innovationsriksdag 2021
Tema: SISPs årskonferens arrangeras i tillsammans med Skellefteå Science City. Mer info o anmälan hittar du här.

Övriga seminarier

Innovationssystemet skapar värde (seminarieserie) DATUM KOMMER INOM KORT
Välkommen till vårens första digitala frukostseminarieum med det övergripande temat - Innovationssystemet skapar värde för Sverige. Seminarieserien genomförs tillsammans med FUHS, SNITTS, Teknikföretagen och RISE. Tema: Med avstamp i nya FoI-proppen och den statliga utredningen om innovationsstödet vid universitet och högskolor av  Alf Karlsson diskuterar vi Fo(I)nnovation för hållbar omställning.

  Se även vårens utbildningar!

Hittar du inget för dig? Varmt välkommen att höra av dig med förslag på andra teman och aktiviteter!

Vi publicerar här löpande datum och nya events för våren 2021. Observera att anmälan sker separat för varje event via SISPs kalender.