Höstens Medlemsaktiviteter

Här samlar vi höstens medlemsaktiviteter som SISP arrangerar i egen regi eller tillsammans med andra.

2 juli 2020

Medlemsaktiviteter hösten 2020

SISP planerar för en digital höst i spåren av pågående pandemi. Vi kortar därför ner alla mötesforum och aktiviteter och delar upp i kortare pass spridda över hela hösten. Detta möjliggör fler, och mer nischade, aktiviteter än tidigare!

För att anmäla dig, gå in på SISP Kalender och registrera dig på de aktiviteter du önskar delta på!

Nätverksträffar 

I höstens nätverksträffar utvecklar vi våra relationer och lyfter generella eller specifika frågor i följande yrkeskategorier:

Verksamhetsledare inkubator
Verksamhetsledare science park
Kommunikatörer
Affärsutvecklare
Affärsutvecklare med intresse för team & talang
Projektekonomer/ekonomer

  • 16 september kl 13-15: Nätverksträff för samtliga medlemsnätverk (digitalt)
  • 18 november kl 9-11: Nätverksträff för samtliga medlemsnätverk (digitalt)

Tematiska erfarenhetsutbyten

Höstens ERFA-möten blir tematiska och utgår från gemensamt identifierade o aktuella utmaningar. Här delar vi med oss av framgångsrika (eller lärdomar från mindre framgångsrika!) exempel på ett utvalt tema. Vi lär och inspireras av varandra!

26 augusti, kl 13-15.30, ERFA-möte för alla som jobbar med hållbarhet i affärsutvecklingsprocesser i inkubator o science park
Tema: Hållbar affärsutveckling. Det händer mycket inom hållbarhetsområdet och det finns redan idag många olika initiativ med koppling till affärsutveckling samtidigt som det hela tiden dyker upp nya. Vi som stödjer företag i deras hållbarhetsarbete har en viktig uppgift i att hålla oss uppdaterade i vad som är på gång just nu och det finns goda möjligheter för oss att hjälpas åt i det arbetet. Detta är ett uppstartsmöte för ett hållbarhetsnätverk och forum för utbyte av erfarenheter o tips. Arrangeras tillsammans med Dalarna Science Park.

11 september, kl 13-15, ERFA-möte för inkubatorledare (OBS Notera tidsändringen)
Tema: Lärande uppföljning och feedback kring utlysning, ansökan och beslut i Nationella Inkubatorprogrammet. Vinnova medverkar.

16 september kl 13-15.30 kombinerad ERFA- och nätverksträff för affärsutvecklare med intresse för team & talang
Tema: Bygga team är också affärsutveckling. Det är ingen nyhet att ”Ett A-team med en B-idé övervinner ett B-team med en A-idé”. Att skapa starkt inflöde av talanger för att bygga teams i startups är en nöt Magdalena Lindström från Uminova Innovation försöker knäcka. Hon delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar av att attrahera talanger och matcha med behov i startups och deras styrelser.

24 September kl 09-12: ERFA-möte för inkubatorledare och scienceparkledare
Tema: Scaleups - Förmåga att själv eller i samarbete med andra erbjuda stöd till bolag i fas att skala sin verksamhet.

16 Oktober, kl 09-12: ERFA-möte för affärsutvecklare i inkubatorer
Tema: Integration av hållbarhet och mångfald - Förmåga att hantera hållbarhet och mångfald i screening, antagning, affärsutveckling och resultatmätning.

19 oktober, kl 13-15: ERFA-möte verksamhetsledare och affärsutvecklare i SP o Ink
Tema: Affärsutveckling inom livsmedelskedjan - Vi välkomnar alla som jobbar eller är intresserade av att veta mer om affärsutveckling inom livsmedel till ett första möte med syfte att byta erfarenheter kring era satsningar, projekt o aktiviteter!

23 Oktober, kl 09-12: ERFA-möte för inkubatorledare
Tema: Internationell innovationsmiljö - Förmåga att koppla upp inkubatorn till internationella innovationsmiljöer inom relevanta områden samt info om internationell benchmarkmöjlighet inom ramen för peer review-metodiken.

6 November kl 09-12: ERFA-möte inkubatorledare
Tema: Affärsprocessutveckling - Förmågan att utveckla ett heltäckande erbjudande inom kapitalförsörjning.

3 december, kl 09-11: ERFA-möte verksamhetsledare och affärsutvecklare i SP o Ink
Tema: Affärsutveckling inom livsmedelskedjan - Vi välkomnar alla som jobbar eller är intresserade av att veta mer om affärsutveckling inom livsmedel till ett första möte med syfte att byta erfarenheter kring era satsningar, projekt o aktiviteter!

15 December kl 09-12: ERFA-möte för inkubatorledare och scienceparkledare
Tema: Samarbete med lärosäten - Förmåga att frigöra och tillvarata potentialen i samarbetet med lärosäten. Genomförs i samarbete med FUHS.

Se även höstens utbildningar! 

Hittar du inget för dig? Varmt välkommen att höra av dig med förslag på andra teman och aktiviteter!

Vi publicerar här löpande datum och nya events för hösten 2020. Observera att anmälan sker separat för varje event via SISPs kalender.