Utbildning i strategisk hållbarhets-kommunikation

SISP fortsätter samarbetet med Berghs School of Communication med en webbaserad utbildning i strategisk hållbarhetskommunikation.  Med fokus på konkreta verktyg, modeller och metoder för att integrera hållbarhet i det dagliga kommunikationsarbetet.

Den skräddarsydda utbildningen vänder sig till SISPs och SNITTS medlemmar med förkunskaper inom kommunikation och ges digitalt under hösten 2020.

27 april 2020

 HÅLLBARHET HAR GÅTT FRÅN ATT VARA SEPARERAT FRÅN VARUMÄRKET TILL ATT BLI MER OCH MER INTEGRERAT I KOMMUNIKATIONEN. DET BLIR ALLT VIKTIGARE ATT HA VERKTYGEN FÖR ATT KUNNA HANTERA HÅLLBARHET STRATEGISKT O LÅNGSIKTIGT GENTEMOT SAMARBETSPARTNERS OCH OMVÄRLDEN.  

Utbildningen tar avstamp i utvecklingen i omvärlden som driver den ökade vikten av hållbarhet och dess effekt. Därefter människans sätt att förhålla sig till hållbarhet samt de attityder och beteenden som måste förändras för att nå önskat resultat. Den största delen handlar om hur varumärket ska kommunicera med hållbarhet som redskap för att tydliggöra varumärket i en föränderlig omvärld.

Under utbildningen går vi igenom viktiga verktyg för att analysera det som mest påverkar, vilka intressenter som är mest relevanta samt vilka risker och möjligheter detta medför avseende varumärke och kommunikation. Vi går också igenom modeller för att påverka partners till mer hållbara beslut, samt hur man kan arbeta internt med handfasta verktyg med tydligt fokus på vad som ska kommuniceras för att få störst effekt.

Utbildningsdatum

 • Tillfälle 1. 9 september, 13:00-17:00
 • Tillfälle 2. 10 september, 09:00-13:00
 • Tillfälle 3. 4 november, 13:00-17:00
 • Tillfälle 4. 5 november, 09:00-13:00
 • Tillfälle 5. 2 december, 13:00-17:00
 • Tillfälle 6. 3 december, 09:00-13:00

Omfattning: 24 lektionstimmar
Plats: Utbildningen genomförs online
Utbildningsansvarig: Emelie Persson Lindqvist, Berghs School of Communication

Strategisk hållbarhetskommunikation

Vad utbildningen innehåller:
Hur hållbarhet påverkar varumärket och kommunikationen – internt, men framför allt externt
Omvärldsanalys och drivkrafter – risker och möjligheter för varumärket

 • Intressenter och samverkan – krav och förväntningar på varumärket
 • Hållbarhetskommunikation inom olika organisationer och samarbetspartners
 • Att arbeta med hållbarhet inom innovation
 • Hållbarhet i varumärkeskontexten – den unika betydelsen för varje varumärke
 • Internt arbete och struktur för hållbarhetskommunikation
 • Applicerbara modeller och verktyg för hållbarhetskommunikation
 • Utvärdering och effekt av hållbarhetskommunikation


Vem kan anmäla sig till utbildningen?
Den skräddarsydda utbildningen är öppen för SNITTS och SISPs medlemmar. Utbildningen vänder sig främst till medarbetare med förkunskaper inom kommunikation. 

BEGRÄNSAT ANTAL PLATSER SÅ SÄKRA DIN PLATS REDAN IDAG! 

 

 

Utbildningen erbjuds i samarbete mellan SNITTS och SISP.