Artikelserie - det här är årets ÅForsk-stipendiater!

I tio veckor presenterar SISP årets pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer. 

Charlotta Wagell 4 maj 2020

Artikelserie - det här är årets pristagare till ÅForsk Entreprenörsstipendium

I tio veckor framöver presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater publiseras utan inbördes ordning. Denna vecka träffar vi Wissam Aoudi.

Namn: Wissam Aoudi, Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Ventures.
Affärsidé: Omen – forskningsbaserade cybersäkerhetslösningar i form av mjukvara för IoT-baserade system, som självkörande bilar eller kraftverk.

 
Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020 för dig och ditt företag?
- Att få ÅForsk Entreprenörsstipendium innebär att vår entreprenörsresa är på rätt väg och att innovativa cybersäkerhetslösningar för kritisk infrastruktur uppskattas allt mer.

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag är forskare vid Chalmers universitet och arbetar mot en doktorsexamen i cybersäkerhet. Som entreprenör strävar jag efter att föra forskningsresultaten till marknaden för att påverka och bidra till ett säkrare samhälle.

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspresentation/elevator pitch”?
- Min forskning ledde till utvecklingen av en ny och effektiv säkerhetslösning för den nya typen av växande cyberfysiska system. Genom forskningssamarbete med stora industripartners märkte vi ett akut behov på marknaden för den här typen av innovativa lösningar för att hantera dessa växande viktiga problem. Med den insikten beslutade vi att skydda vår innovation och starta ett företag för att kommersialisera vår teknik och utnyttja dess fulla potential.

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Vår startup är för närvarande på marknadsintroduceringsstadiet. En av de svåraste utmaningarna vi mött är att nå rätt industriella intressenter som är väl medvetna om det överväldigande säkerhetsproblemet och är villiga att göra investeringar för att minska riskerna de utsätter sina säkerhetskritiska system för när de ansluter till nätverk och Internet.

Hur är företaget anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör?
- Vår startup är uppbackad och medgrundad av inkubatorn Chalmers Ventures AB. Att delta i deras program har varit mycket värdefullt för oss, eftersom vi får vara en del av ett stort nätverk med många relevanta kontakter, förutom att vi också får affärscoaching och finansiering.

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- Vi har samarbetat med några Göteborgsbaserade företag, inklusive ett stort teknikbaserat konsultföretag och bilindustrin. Vi strävar kontinuerligt efter fler samarbeten och pilotprojekt med potentiella kunder.

Länkar:
Chalmers Ventures: Omen Technologies tar upp kampen mot cyperattacker och säkerhetshot - med ny, unik tekonologi
Chalmers: Ny metod skyddar samhällskritisk infrastruktur mot cyberattacker