Artikelserie - det här är årets ÅForsk-stipendiater!

I tio veckor presenterar SISP årets pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer. 

Charlotta Wagell 7 april 2020

Artikelserie - det här är årets pristagare till ÅForsk Entreprenörsstipendium

I tio veckor framöver presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater presenteras utan inbördes ordning. Artikelserien startar med Torbjörn Olsson.

Namn: Torbjörn Olsson, Mittuniversitetet, Bizmaker.
Affärsidé: TRAP – drönarstörare som med hjälp av AI och mjukvarustyrd radio kan sända ut radiosignaler för att förhindra drönare att flyga där de inte får flyga.

 
Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020 för dig och ditt företag?
- För oss är det här stipendiet helt avgörande för att kunna färdigställa central mjukvara på ett professionellt sätt. Det i sin tur kommer att göra det möjligt för oss att gå in i djupare samarbeten med våra kunder.

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag har ett förflutet från teknologiutveckling inom säkerhets- och försvarsindustrin. Där har jag lärt mig att det oftast tar mer tid än man vill tro att sätta en produkt på marknaden, så det gäller att ha ett koncept som håller över tid. Det roligaste som finns är när man ser att ens vision är rätt och att fler och fler delar visionen.

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspresentation/elevator pitch”?
- Jag såg ett videoklipp där Tysklands förbundskansler blev uppvaktad av en okänd drönare när hon stod på en utomhusscen. Det var tydligt att den var helt oväntad och att närvarande säkerhetsvakter inte hade några verktyg att oskadliggöra drönaren med. Då insåg jag att det fanns ett behov av en liten effektiv bärbar drönarstörare på marknaden.

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Den svåraste utmaningen har varit att hitta rätt utvecklingsmiljö för mjukvara, och sedan att få den att fungera. Att lyckas generera den mjukvara som ska in i slutprodukten. Det hade gått väldigt mycket fortare om vi hade haft ett kompetent team som fått jobba med de olika frågorna. Lärdomen är att inte underskatta tiden det tar att utveckla en mjukvara när man börjar från ”scratch” utan tillräcklig kompetens.

Hur är företaget anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör?
- Ja, vi har förmånen att ha varit anslutna till BizMaker i Sundsvall redan från början. Det har varit mycket lyckosamt, inte minst beroende på det engagemang som vi upplevt från personalen på inkubatorn. I en inkubator känner man sig inte ensam, trots att man i princip jobbar ensam i sitt företag om dagarna. Det är ett gott kamratskap mellan de olika uppstartsbolagen i inkubatorn.

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- Vi har så långt haft givande informella diskussioner med potentiella kunder. Vi hoppas kunna gå in i fördjupade diskussioner under våren/sommaren och kanske ha ett kontrakt på plats under hösten.

Hemsida: www.atletor.se