Artikelserie - det här är årets ÅForsk-stipendiater!

I tio veckor presenterar SISP årets pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer. 

Charlotta Wagell 27 april 2020

Artikelserie - det här är årets pristagare till ÅForsk Entreprenörsstipendium

I tio veckor framöver presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater publiseras utan inbördes ordning. Den här veckan presenterar vi Simon Isaksson!

Namn: Simon Isaksson, Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Ventures
Affärsidé: Aquammodate - vattenreningsfilter med hög selektivitet och 100 gånger lägre energiåtgång.

 
Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020 för dig och ditt företag?
- Stort tack, detta stipendie betyder mycket för vår fortsatta strävan mot att göra skillnad inom global vattenförsörjning. Efter år av akademisk forskning inom vattenfilterutveckling med naturen som inspiration är det extra kul att bli tilldelad detta stipendie som ett slags kvitto på att vi är på rätt väg när vi för forskningen vidare mot applikation.

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag är en nyfiken och kreativ tvåbarnsfar, forskare och entreprenör som älskar att vara ute i naturen och drivs av tanken på att kunna bidra till att lösa utmanade problem som mänskligheten och jorden står mitt uppe i och inför. Jag har en bakgrund inom bioteknik och som postdoc på Chalmers fokuserar jag på att förbättra analysmetodik som används vid till exempel virusdetektion. Samtidigt jobbar jag med att ta vattenreningen från labbet till de som behöver den tillsammans med teamet i startupen Aquammodate. Den gemensamma nämnaren för det jag tar mig för är en fascination av naturen och dess uppfinningsrikedom.

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspresentation/elevator pitch”?
- Jag och min doktorandhandledare Martin Andersson startade Aquammodate i juni 2019 på den idé som vi tillsammans forskat på; att utveckla lika bra vattenreningsfilter som finns i naturen genom att härma densamma. I allt levande finns celler som sköter transporten av vatten in och ut med hjälp av proteinerna aquaporiner som sitter i cellmembranet. De förser cellen med energi-effektiv, snabb och väldigt vattenspecifik transport, men är inte stabila nog att använda i konstgjorda vattenreningsfilter. Idén som ligger till grund för Aquammodate är aquaporinstabilisering med silika, likt den kiselalger använder sig av. Genom att använda enbart vanligt förekommande naturliga material utvecklar vi vattenreningsfilter för produktion av ultrarent vatten till låg energiåtgång. Denna unika kombination av egenskaper öppnar till exempel upp för drift av småskaliga, geografiskt utspridda och därmed tillgängliga avsaltningsanläggningar samt avlägsnande av läkemedelsrester från dricks- och avloppsvatten.

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Att ha fått möjligheten att forska på detta projekt och att nu få jobba mot att omsätta forskningen till något som kan göra nytta är helt fantastiskt. Det har såhär långt varit en mycket lärorik resa, där de flesta av lärdomarna hittills rör den tekniska utvecklingen. Tankarna kretsade länge kring hur silika kunde användas för stabiliseringen och nu när vi kommit till prototyputveckling handlar det istället om hur man bäst bygger filter av våra stabiliserade aquaporiner. Den största utmaningen för mig personligen har dock varit att hitta jämvikt i balansgången mellan att tänka som en forskare och att tänka som en entreprenör.

Hur är företaget anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör?
- Aquammodate är ett av bolagen i Chalmers Ventures Tech Transfer-program, vilket är en styrka på flera plan. Affärscoaching på veckobasis har varit till stor hjälp i min resa mot att utvecklas som entreprenör samtidigt som Aquammodate är en del i ett aktivt startupnätverk och kan ta del av förmånliga erbjudanden på olika sorters tjänster.

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- Vi lägger för närvarande stor vikt vid att skapa samarbetsprojekt med andra företag för att snabba på vår utveckling och korta ned vägen till marknad. Vi är även involverade i akademisk forskning, framförallt genom etablerade kontakter på Chalmers och Göteborgs Universitet.

Länkar:
Hemsida: www.aquammodate.com 
Linkedin: https://se.linkedin.com/in/simon-isaksson-5677525a
Göteborgs Posten: Rent vatten med ny teknik från Göteborg