Artikelserie - det här är årets ÅForsk-stipendiater!

I tio veckor presenterar SISP årets pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer. 

Charlotta Wagell 19 april 2020

Artikelserie - det här är årets pristagare till ÅForsk Entreprenörsstipendium

I tio veckor framöver presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater presenteras utan inbördes ordning. Vår nästa stipendiat är Sara Mangsbo!

Namn: Sara Mangsbo, Uppsala universitet, UIC.
Affärsidé: IMMGAP – en plattform som effektivt nyttjar kroppen som fabrik för att producera immunceller som kan eliminera cancerceller.

 
Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020 för dig och ditt företag?
- Det betyder väldigt mycket. Dels att få vara en av de som får detta positiva besked, bland så många fina ansökningar och entreprenörer som vi har i Sverige. Men också att det möjliggör att projektet, med stöd från stipendiepengarna, kan genomföra viktiga delsteg som möjliggör företagsstarten. I dagsläget har projektet tagit form inom akademin, och det är snart dags att starta ett bolag.

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag är forskare och entreprenör. Jag har startat Immuneed AB 2014 och Vivologica AB 2019. Jag har en forskargrupp vid Uppsala Universitet och vi arbetar med hur immunförsvaret och tumörer samspelar men också hur man kan utveckla terapeutiska immunterapibehandlingar för att bättre hjälpa patienter som fått en cancerdiagnos. Jag är biomedicinare i botten, disputerat inom ämnet klinisk immunologi. Jag är docent inom experimentell klinisk immunologi. Idag jobbar jag som biträdande lektor inom proteinläkemedel. Jag är nyfiken och oerhört intresserad av just vårt immunförsvar. Vårt immunförsvar har så många roller att spela och kan både hjälpa och stjälpa. Det är inspirerande att varje dag få lära sig mer om hur vi kan använda vårt immunförsvar för att behandla sjukdomar.

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspresentation/elevator pitch”?
- Bakgrunden till projektet är utvecklingen inom cancerfältet. Vi har drastiskt förändrat hur vi behandlar patienter med cancer genom att vi nu kan använda antikroppar som förstärker vårt egna immunsvar mot tumören. Nobelpriset inom fysiologi och medicin 2018 gavs till Professor J Allison och Professor Honjo för just arbetet som ledde fram till dessa kliniska framgångar. Insikter från kliniken har också gjort att vi nu förstår att vi kan behandla varje patient på ett unikt sätt. Varje tumör har unika förändringar (mutationer) som gör att immunförsvaret kan upptäcka cancern. 

Projektet jag har utvecklat ämnar att individanpassa behandlingen för varje patient med en cancerdiagnos, med fokus på att behandlingen ska vara kostnads- och tidseffektiviserad i produktionen, därmed ska den också vara tillgänglig och inte dränera ekonomiska resurser från sjukhuset.

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Det är alltid utmanande att starta nya projekt där målet är att gå mot kliniken. Man måste parallellt se till att man både har den farmaceutiska utvecklingen igång, samtidigt som man utvecklar det kliniska programmet. Det är också viktigt att se till att hitta pengar för att projektet ska nå patienterna. Allt detta kräver personer med olika kunskaper. Insikterna under bolagsbyggen jag har gjort är att man måste knyta kontakter och hitta engagerade individer längs resan. Det är både roligare och gör projektet och framtida företaget till en succé. Idag ser vi ju också nya utmaningar för företag, när coronapandemin både riskerar att göra personal sjuka och begränsa ekonomiska resurser för företag. Det blir säkerligen en lärorik tid framåt. Man lär sig alltid nya saker för varje ny företagsresa man tar sig för.

Hur är företaget anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör?
- Jag arbetar tätt med UU innovation, UU holding och hoppas snart också kunna starta projektet inom ramen för UIC (Uppsala Innovation Centre). Det är ett fantastiskt innovationssystem vi har i Uppsala. Det finns också mycket stöd att få från professionella konsulter och mentorer, jag är glad att jag får verka i en sådan miljö.

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- Projektet drivs i samarbete med SciLifeLabs DDD plattform. Det står för Drug Discovery and Development plattformen. Det är en plattform som vi akademiker kan söka in till för projekt som vi tror har en potential att nå patienter och göra skillnad för patienter. Det är väldigt konstruktivt att arbeta med DDD plattformen då man får tillgång till både teknologier men kanske framförallt personal/resurser med expertis inom läkemedelsutveckling. Det gör att projektet har en större chans att lyckas framåt.

Länkar:
Artikel i Veckans Affärer: I Nobelprisets spår - hon är entreprenören som vill bota cancer