Artikelserie - det här är årets ÅForsk-stipendiater!

I tio veckor presenterar SISP årets pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer. 

Charlotta Wagell 8 juni 2020

Artikelserie - det här är årets pristagare till ÅForsk Entreprenörsstipendium

I tio veckor framöver presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater presenteras utan inbördes ordning. Artikelserien går mot sitt slut när vi presenterar vår nionde stipendiat Nina Holmblad.

Namn: Nina Holmblad, Högskolan i Gävle, Movexum.
Affärsidé: ILS - nya lösningar för vätgaslagring som kan underlätta, grön transport, logistik och mobility såväl som klimatsmart energilagring.


Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020 för dig och ditt företag?
- ÅForsk stipendium betyder att vi kan fortsätta vår resa med att söka efter de unika lösningar som finns inom svensk industri och lärosäten som kan förverkliga vår vision.

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag är utbildad ingenjör på Högskolan i Gävle och arbetade efter det på Ericsson i ett antal år. Senare har jag arbetat på mindre företag och kom då i kontakt med de personer som jag idag samarbetar med i den start-up som NITIU är. Vi har ett stort nätverk och det har hjälpt oss i vårt arbete framåt. Det som driver mig är att få vara en del av det fantastiska utvecklingsarbetet vi gör tillsammans. Att vara med att utveckla en helt ny produkt för industrin som kan bidra till klimatomställningen känns inspirerande.

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspresentation/elevator pitch”?
- Vi är en grupp individer med olika spetskompetenser och bakgrund som idag jobbar tillsammans. Vi såg möjligheten att skapa en av världens starkaste och lättaste makrostruktur som i sin tur möjliggör att befintliga strukturer kan tillverkas lika starka med mindre material eller starkare med samma mängd material. Lyckas vi, kommer vi att bidra till den effektiva energilagring som efterfrågas inom industrin.

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Den tuffaste utmaningen har varit att finansiera utvecklingsarbetet. Vi har även haft brist på tillgång till datorkraft och mjukvara. Med rätt metoder kan vi designa stål så att det blir lika lätt och starkt som fiberkompositer vilket ger omfattande positiva effekter på industrin.

De viktigaste lärdomarna är att ha tålamod och ta utvecklingen i små steg, att vara ödmjuk och att i ett tidigt skede söka efter en erfaren och kompetent styrelse.

Hur är företaget anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör?
- Vi är anslutna till Movexum och det har haft en betydelse för vår utveckling. Movexum har hjälpt oss med ett bra affärsnätverk samt att finna formerna för ett bra ledningsgruppsarbete.

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- I den fas vi befinner oss just nu arbetar vi tillsammans med fyra stora svenska industriföretag samt ett flertal akademiska institutioner.

Foto: Anna Utterberg, Movexum.