Artikelserie - det här är årets ÅForsk-stipendiater!

I tio veckor presenterar SISP årets pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer. 

Charlotta Wagell 15 juni 2020

Artikelserie - det här är årets pristagare till ÅForsk Entreprenörsstipendium

I tio veckor har SISP presenterat årets stipendiater. Här har pristagarna själva berätta om sina upplevelser som entreprenörer. Om framgångar och motgångar och lärdomar vad som gjort att just de lyckats. Alla stipendiater är presenterade utan inbördes ordning. Vi avslutar vår artikelserie om de fantastiska stipendiaterna till ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020 med Mylad Chamoun.

Namn: Mylad Chamoun, Stockholms universitet, STING.
Affärsidé: Enerpoly - uppladdningsbara zinkjonbatterier för storskalig energilagring användbara för olika typer av målgrupper.

 
Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020 för dig och ditt företag?
- Stort tack! Mottagandet av stipendiet betyder oerhört mycket för oss och är ett personligt erkännande för vårt hårda arbete i att lösa stora problem.

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag är en pragmatisk och driven entreprenör som brinner för nytänkande och värdeskapande. Andra beskriver mig som en hårt arbetande och ödmjuk person som undviker att stå och stampa på samma fläck. Jag har en forskningsbakgrund där jag spenderade en tid i USA för att sedan återvända till Sverige och ta min doktorsexamen år 2019 inom oorganiskkemi från Stockholms Universitet. Under min fritid utbildade jag mig själv inom entreprenörskap och provade på att utveckla affärer relaterat till min forskning. Numera jobbar jag som affärsutvecklare och inspireras av innovationer med hög skalbarhet och närliggande lönsamhet. Att komma ut till marknaden snabbt och att få återkoppling därefter inspirerar mig då man kan iterera och effektivisera sin utveckling och leverera de produkter marknaden efterfrågar.

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspresentation/elevator pitch”?
- Historien om företaget startade fyra år sedan från vår forskning när vi förbättrade livslängden avsevärt av det vanligt förekommande alkaliska engångsbatteriet. Affärsidén dök upp relativt tidigt då behovet av billiga och hållbara energilagringslösningar var ett känt faktum globalt i takt med den ökade implementering av intermittent förnybar energi som exempelvis sol och vindkraft. 

Vår hisspresentation lyder:

Vi utvecklar uppladdningsbara zinkjonbatterier baserat på vanligt förekommande material som kan revolutionera marknaden och möjliggöra en billig och hållbarare lösning för energilagringsapplikationer.

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Svåraste utmaningarna hittills har helt klart varit möjligheten att driva verksamheten i den takt vi önskat. Viktigaste lärdomarna är att våga testa och att ta för sig när möjligheterna dyker upp.

Hur är företaget anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör?
- Företaget är en del av Stings inkubationsprogram. Stings stöd och rådgivning har varit ovärderlig för oss. Våra affärscoacher har väglett och stöttat oss i flertal frågor som vi inte haft kompetens eller erfarenhet inom.

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- I dagsläget samarbetar vi med fem offentliga aktörer, tre från näringslivet och två från akademin.

Länkar:
Hemsida: www.enerpoly.com
Artikel i Nyteknik.se: De gör oladdbara batterier laddbara
Stockholms universitet: New research makes non-rechargeable batteries rechargeable