Artikelserie - det här är årets ÅForsk-stipendiater!

I tio veckor presenterar SISP årets pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer. 

Charlotta Wagell 18 maj 2020

Artikelserie - det här är årets pristagare till ÅForsk Entreprenörsstipendium

I tio veckor framöver presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater presenteras utan inbördes ordning. Under den här veckan får vi ta del av Johanna Nissén Karlssons spännande resa.

Namn: Johanna Nissén Karlsson, Chalmers Tekniska Högskola, Chalmers Ventures.
Affärsidé:
Vividye - teknologi som på ett enkelt och miljövänligt sätt färgar, avfärgar och omfärgar textilier. 

Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020 för dig och ditt företag?
- Det betyder jättemycket! Stipendiet är värdefullt för både mig och för Vividye. Det hjälper oss att driva företaget vidare och fortsätta med att bidra till en cirkulär textilindustri.

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag är före detta löpare, uppvuxen i den lilla staden Lidköping. Genom mina idrottsmeriter fick jag möjligheten att studera och tävla för ett Universitet i Texas under två år. Idrott har alltid varit väldigt viktigt för mig och just nu spenderar jag mycket tid på padeltennisbanan när jag inte jobbar med Vividye. Något som jag har tagit med mig från elitsatsningen är mitt driv att ständigt vilja utvecklas och hitta nya vägar att gå. Som entreprenör är jag framåt, älskar sociala kontakter, och är den som motiverar teamet. De egenskaperna har jag även tillämpat utanför företaget, som tränare för padel och löpargrupper.

I sommar tar jag masterexamen från Entreprenörskolan på Chalmers och kan efter det lägga allt fokus på Vividye. Det som inspirerar mig är att kunna göra skillnad för någon annan tillsammans med mitt team.

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspresentation/elevator pitch”?
- Vividye startades under sista året på Entreprenörskolan på Chalmers. Jag tillsammans med Gustav Larsson-Utas och Eric Henriksson Martí blev som affärsutvecklare ihopmatchade med två forskare på Chalmers, Romain Bordes och Anna-Karin Hellström, de har utvecklat Vividye teknologin under 5 år. Forskningen startade med syftet att hitta ett bättre sätt att effektivisera användning och återvinning av textilier.

Vividye kan färga och avfärga textilier på ett hållbart och säkert sätt. Idag används kläder och textilier alldeles för få gånger. Det är inte hållbart att producera nya material i den utsträckning som idag. Vividye ger kläder och textilier ett nytt och längre liv.

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Min största utmaning har utan tvekan varit min dyslexi. Jag bestämde mig tidigt för att den aldrig skulle få stoppa mig. Istället har jag fokuserat på mina styrkor och vad jag är bra på, som att kommunicera, hantera människor, sprida glädje och vara drivande. Det jag har lärt mig av det är att du inte behöver vara bäst på allt, se till att hitta ett bra team och gör det du är bra på. Vividye-teamet är fantastiskt och vi kompletterar varandra och är duktiga på olika saker.

Hur är företaget anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör?
- Vividye är anslutet till Chalmers Ventures inkubator. De har hjälpt företaget jättemycket med stöttning, nätverk och coachning. De tror starkt på oss som team och tekniken vilket har varit betydelsefullt för oss!

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- Vi har några roliga samarbeten på gång! Vividye tog i januari emot priset H&M & ELLE CONSCIOUS AWARD 2020 där H&M har visat intresse för teknologin. Det är flera företag och aktörer som är intresserade och vi hoppas att påbörja ett pilotprojekt i slutet av året.

Länkar:
Hemsida: www.vividye.com