Artikelserie - det här är årets ÅForsk-stipendiater!

I tio veckor presenterar SISP årets pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer. 

Charlotta Wagell 1 juni 2020

Artikelserie - det här är årets pristagare till ÅForsk Entreprenörsstipendium

I tio veckor framöver presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater presenteras utan inbördes ordning. Denna vecka får vi lära känna Jacob Hjalmarsson.

Namn: Jacob Hjalmarsson, Linköpings universitet, LEAD.
Affärsidé: Arboair – IR-kamera ansluten till en drönare som upptäcker barkborreangrepp på skog. Angripna eller stressade träd visas genom färgskiftning i RGB eller IR.

 
Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020 för dig och ditt företag?
- Tack! Att få ta emot detta stipendium är en otrolig ära och ett bra bevis på att vi är på rätt väg och gör rätt längs vägen. Det största värdet för oss ligger i hur detta lyfter vårt team och att det ger oss styrkan att våga ta nästa steg ut i dessa osäkra tider vi möter just nu, något som ger oss tillförsikt att det vi bygger är bra och att detta kommer bli mycket starkt på sikt. 

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Att alltid utveckla och utvecklas för en bättre framtid är min största drivkraft, samtidigt som jag är flexibel i mitt tankesätt och vill försöka förstå mina kunder och deras behov. Jag älskar den utmaningen som vi står inför i skogsindustrin just nu i och med klimatförändringarna i världen. Jag tror att denna branschen kommer genomgå en digitaliseringsrevolution, där jag vill vara med och bidra till en mer hållbar framtid och skapa förutsättningarna för denna bransch att lyckas. Dessutom älskar jag den samhällsnyttan detta projekt och vårt team kan på sikt skapa när det kommer till hållbart skogsbruk.

Det som inspirerar mig mest just nu är de människor jag har runt mig på daglig basis, att kunna se deras kunskapsområden och expertis få helt blomma ut, vilken kraft det finns i det. Jag blir ofta helt häpen över att hinder jag tycker kan vara stora löser de utan att ens blinka. 

Jag har drivit flera hållbarhetsprojekt förut och utbildat mig till civilingenjör inom energi, miljö, management med en master inom industriell ekonomi. Under mina studier har jag parallellt drivit ett konsultbolag inom ledningssystem. Detta har givit mig stora kunskaper om näringslivet men också just hur det ser ut för företag runt om i landet idag.   

Med denna bakgrunden hamnade jag sedan i ett team med Mattias och Markus, mina medgrundare till Arboair. 

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspresentation/elevator pitch”?
- En dag kom Markus Drugge till mig och sa: “Jacob, jag och Mattias har en idé och du måste hänga med på det här!”. Markus och Mattias hade gått en innovationskurs och börjat spåna på idén som nu lett till Arboair. Efter jag fått frågan körde vi även vidare med idén i fler entreprenörskapskurser på universitetet och en dag blev vi inbjudna till en workshop med Prins Daniel och hans Entrepreneur Fellowship. Där fick vi sitta kring det runda bordet och bolla våra idéer tillsammans med Jessica Schultz, som grundade HelloFresh, Jessica Löfström på ExpanderaMera och Prins Daniel. De trodde på oss och vår ide och fick oss att finna mod att ta nästa steg och starta bolaget Arboair AB.

Hisspitch:

Problem i skogsbruket, såsom vindfällen och granbarkborreangrepp kostar svenska skogsägare miljarder kronor årligen och de stora arealer de har att hantera är tidskrävande att gå igenom. Arboair utvecklar ett autonomt system för insamling av bilder från drönare och AI-baserad analys av bilderna. Vi kan upptäcka problem i skogsbruket med hög precision i god tid. Det tar 8 timmar att inventera 100 hektar manuellt, vi gör det på 30 minuter. 

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- För mig var den bransch jag nu gått in i helt ny. Jag kunde ingenting om skogsbruk och hur gröna näringar fungerar. Min bakgrund har varit inom teknik och hållbarhetsarbete. I början var det därför vanligt att gå in i en dialog med en potentiell kund utan att förstå vad de sa. Därav har min absolut största lärdom varit att lyssna mer. Det finns massor med kompetens inom industrierna som man måste ta till sig den och det gör man bäst genom att lyssna in och ställa mycket frågor. 

Hur är företaget anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör?
- När vi startade vårt bolag och började jobba på vår ide gjorde vi det direkt genom Liu Innovation, Linköpings universitets inkubator. Därefter gick vi vidare till LEAD som är nästa steg i inkubationen för universitets innovationer. Den progressiva coachning vi fått genom Liu innovation och Lead, har givit oss väldigt många insikter och lärdomar, vi hade inte varit där vi är idag utan de fantastiska coacher, Karin Ackerholm och Björn Lindeberg som vi haft. 

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- Vi håller på och sätter upp samarbeten med skogsstyrelsen och ett antal potentiella kunder ju nu. Detta stipendium kommer möjliggöra att vi får mer tid till att bedriva dessa samarbeten.

Länkar:
Hemsida: www.arboair.com