Artikelserie - det här är årets ÅForsk-stipendiater!

I tio veckor presenterar SISP årets pristagare av det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. Hör varje stipendiat berätta vad stipendiet betyder, vilka de är och vad som inspirerar dem, vad deras svåraste utmaningar varit hittills och vad samarbetet med en innovationsmiljö haft för betydelse för dem som entreprenörer. 

Charlotta Wagell 25 maj 2020

Artikelserie - det här är årets pristagare till ÅForsk Entreprenörsstipendium

I tio veckor framöver presenterar SISP årets stipendiater. Hör pristagarna själva berätta om sina upplevelser. Alla stipendiater presenteras utan inbördes ordning. Den här veckan välkomnar vi Helena Linge!

Namn: Helena Linge, Lunds universitet, Ideon Innovation.
Affärsidé: CiCADA Health – en unik behandlingsdatabas som täcker 45 år av barncanceröverlevares behandlingsdetaljer samt utfallsdata som ger sjukvården möjlighet att vara proaktiva innan sena effekter utgör en allvarlig hälsopåverkan.

 
Vårt varmaste grattis! Vad betyder det att få ÅForsk Entreprenörsstipendium 2020 för dig och ditt företag?
- Det betyder oerhört mycket i form av uppmuntran och bidrar också till vår uthållighet.

Berätta lite om dig själv. Vem är du som entreprenör? Vilken är din bakgrund? Vad inspirerar dig?
- Jag blev forskare för att jag ville ta fram ny kunskap. Med tiden utvecklades min entreprenöriella sida- en sida som också ville att kunskapen skulle nå ut och användas. De vita fläckarna på kartan är en stark drivkraft för mig- att identifiera dem, att fylla dem med innehåll för att bättre förstå verkligheten. Till det kommer sedan att använda det vi redan vet för att åstadkomma bättre liv och hälsa på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Vad är bakgrundshistorien om ditt företag? Hur kom du på affärsidén och var kommer den ifrån? Hur låter din ”hisspresentation/elevator pitch”?
- Vi strukturerar data för vården för att möjliggöra medicinsk uppföljning efter barncancer. Genom våra verktyg kan vården, utifrån individuell behandlingshistorik, följa upp de sena biverkningar som kan drabba överlevarna. Individuellt riktad information och screeningar kan genomföras för de personer som löper kända risker. På så vis kan vården ge dem bästa möjliga förutsättningar för ett längre och friskare liv. Dessutom kan vården utifrån kännedom om de patienter de möter strukturera sitt arbete med en bättre överblick än tidigare. Win-win för vård, patient och samhälle.

Min vän och medgrundare Thomas Wiebe, pensionerad barnonkolog har upplevt den medicinska revolutionen som den ökade överlevnaden efter barncancer är. Han samlade under 12 år medicinsk information om södra sjukvårdsregionens barncancerpatienter - det motsvarar ungefär 20% av landets totala antal. Detta är grunden i affärsidén- han skapade förutsättningar för att bygga uppföljningen kring patienternas detaljerade behandlingshistoria för att minska lidande och rädda liv. Tillsammans såg vi möjligheten att kunna bidra till en avgörande skillnad för de som redan genomgått en stor prövning i form av barncancer.

Vad har varit dina svåraste utmaningar hittills? Och dina viktigaste lärdomar?
- Det finns stora utmaningar i att navigera bland kulturskillnader i olika sektorer. Det kan handla om hur man ser på risker och förändringar. Sätten att utrycka sig skiljer sig, liksom respekten för att saker kan ta tid och vara mer komplexa än man ser vid första anblick. Även nytänkande och kreativitet ser man olika på. Det har varit en resa för mig personligen. Jag är trots detta stolt över att traversera olika världar, med sina olika motiv och prioriteringar. Det är både utmanande och berikande.

Hur är företaget anslutet till en inkubator eller en science park? Har det haft en betydelse för dig som entreprenör?
- Sedan våren 2019 har vi kontor på Ideon Innovation, en inkubator med lyhörda och kunniga affärsutvecklare. Inkubatorn hör till Ideon Science Park, som vi också haft stort stöd av i företagets utveckling, inte minst när det kommer till nätverk. Samtal med de andra bolagen i inkubatorn har också betytt mycket.

Samarbetar du med andra aktörer, till exempel offentliga eller privata eller kanske har du din första stora kund?
- Vi har haft ett långt och stabilt förhållande med ett svenskt business intelligence företag. Tillsammans med vår samlande plattform för genomförande och nyttogörande och vårdens höga krav på säkerhet och pålitlighet har det resulterat i verktygen. Samarbetena har dessutom lagt grunden för ny forskning och väldigt viktigt -visat sig i form av patientnytta.

Länkar:
Hemsida: www.cicadahealth.com