Så hjälper du din entreprenör att söka ÅForsk Entreprenörsstipendium

4 januari 2021

VISST FINNS NÅGRA AV SVERIGES SKARPASTE HJÄRNOR I DIN INNOVATIONSMILJÖ! 
Du som verksamhetsledare, affärsutvecklare, projektledare eller i liknande befattning har möjlighet att knyta några av morgondagens vinnare av ÅForsk Entreprenörsstipendium till din verksamhet. De tio vinnarna av den prestigefyllda utmärkelsen presenteras med namn, innovation och science park- eller inkubatortillhörighet i pressmeddelande och på sisp.se. Stipendiaterna intervjuas också en och en på sisp.se och mottar sedan stipendiet under Sveriges Innovationsriksdag i april.

Din stipendiat uppmärksammas av press och media både lokalt och regionalt. Här får både entreprenören och innovationsmiljön en fin chans att synas och få god PR.

SÅ HÄR ENKELT STÖTTAR DU DIN ENTREPRENÖR
Till ansökan ska den sökande bifoga en skriftlig, undertecknad motivering/rekommendation från en science park eller inkubator om varför hon eller han som entreprenör bör få stipendiet. Ansökan till stipendiet är personlig och entreprenören söker stipendiet i sitt namn, inte för teamet eller för bolaget. Motiveringen ska därför enbart avse den sökande entreprenören.

Motiveringen bör innehålla:

  1. Ditt utlåtande om entreprenören som person med exempel på några positiva egenskaper. Exempel från tidigare motiveringar: "naturlig ledare", "en god förhandlare", "stort driv och engagemang", "kunnig entreprenör", "en förmåga att bygga team" och så vidare.
     
  2. En kort presentation av entreprenörens innovation och varför den är unik i sitt slag. Exempel från tidigare motiveringar: "gör branschen miljömässig och ekonomiskt hållbar", "så revolutionerande att lagstiftningen framöver kan komma att ändras", "tekniken har stor potential att radikalt förändra eller skapa en ny marknad", "affärsidén väcker stort intresse hos andra aktörer", "innovationen tacklar en av de stora samhällsutmaningarna" etcetera.
     
  3. Datum, ditt namn med titel och din underskrift samt din innovationsmiljös namn.
     
  4. Motiveringen skrivs ut och skannas till pdf-format och entreprenören bifogar den i sin ansökan. Kontrollera gärna en extra gång att du har skrivit under motiveringen innan du lämnar den till din entreprenör. Det går bra att skriva under med ett e-signeringsverktyg. Den digitala förseglingen ska då vara verifieringsbar och ska tydligt framgå.

 

HAR DU ENTREPRENÖRER SOM SÖKT FÖRUT MEN INTE NÅTT HELA VÄGEN FRAM?
Uppmuntra dem att söka igen! Kanske har de utvecklat sin idé sedan sist och funnit det som saknades! Det finns ingen gräns för hur många gånger en entreprenör kan söka stipendiet så länge de inte erhållit det. Stipendiaten erhåller 200 000 kronor skattefritt, valfritt att disponera som entreprenören vill för att fortsätta utveckla sin affärsidé och dela med sitt team om så önskas. Tio vinnare av det prestigefyllda stipendiet utses varje år. 

INFÖR ANSÖKAN

Vem kan söka?
Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare (i nutid eller tidigare). Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka. 

Entreprenör i ett bolag som inte sitter i en inkubator eller science park? Entreprenören rekommenderas att i första hand kontakta en affärsutvecklare i den inkubator eller science park som finns geografiskt närmast sig med förfrågan om att verifiera sin ansökan. För exempel på inkubatorer och science parks i Sverige se denna karta. Entreprenören kan ställa frågan om verifiering av sin ansökan till valfri inkubator eller science park i Sverige, de behöver alltså inte vara medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks. Entreprenören kan också be exempelvis Connect, Nyföretagarcentrum, Drivhuset, Tillväxtverket med flera att verifiera entreprenörens ansökan.

Var publiceras ansökningsformulär och instruktioner?
Ansökningsformuläret och instruktioner publiceras här.