Ansökan öppen!

Här hittar du ansökningsformulär och instruktioner

10 januari 2021

TIO NYA VASSA ENTREPRENÖRER SÖKES TILL ÅFORSK ENTREPRENÖRSSTIPENDIUM 2021
För sjunde året i rad delar Swedish Incubators & Science Parks i samarbete med stiftelsen ÅForsk ut det prestigefyllda ÅForsk Entreprenörsstipendium. Intresset för stipendiet har ökat markant de senaste åren och i takt med det även stipendiets goda renommé och i dag räknas stipendiet som ett av marknadens finaste att erhålla. 

De tio som blir vinnare av den prestigefyllda utmärkelsen presenteras i pressmeddelande och på sisp.se där de också intervjuas i en artikelserie och mottar sedan stipendiet under Sveriges Innovationsriksdag den 20-21 april 2021.


ÅFORSK

Genom samarbetet med Swedish Incubators & Science Parks och dess nätverk av innovationsmiljöer, finner ÅForsk morgondagens mest lovande entreprenörer. ÅForsk har målet att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror. 


FLER KVINNOR SÖKER

ÅForsk:s mål är att minst hälften av de nominerade ska vara kvinnor. Glädjande nog ser vi att allt fler kvinnor söker och till 2020 års utlysning var ansökningarna till 40 % inlämnade av kvinnor.  


VEM KAN SÖKA?

Ansökan görs personligen i den sökandes namn, inte för teamet eller i bolagets namn. Ansökan ska inges i 1 persons namn enbart. Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare (i nutid eller tidigare). Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka.

Entreprenör som inte sitter i en inkubator eller science park? Du rekommenderas att i första hand kontakta en affärsutvecklare i den inkubator eller science park som finns geografiskt närmast dig med förfrågan om att verifiera din ansökan. För exempel på inkubatorer och science parks i Sverige se denna karta. Du kan ställa frågan om verifiering av din ansökan till valfri inkubator eller science park i Sverige, de behöver alltså inte vara medlemmar i Swedish Incubators & Science Parks. Du kan också be exempelvis Connect, Nyföretagarcentrum, Drivhuset, Tillväxtverket med flera att verifiera din ansökan.


HAR DU SÖKT FÖRUT MEN INTE NÅTT HELA VÄGEN FRAM?

Sök igen! Kanske har du utvecklat din idé sedan sist och funnit det där lilla som saknades förra gången för att nå hela vägen fram. Det finns ingen gräns för hur många gånger du som entreprenör kan söka stipendiet så länge du inte erhållit det. Som stipendiat erhåller du 200 000 kronor skattefritt, valfritt att disponera som du vill för att fortsätta utveckla din affärsidé och dela med ditt team om så önskas. Tio vinnare av det prestigefyllda stipendiet utses varje år.


INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

När du lämnar en ansökan till ÅForsk Entreprenörsstipendium godkänner du samtidigt SISP:s behandling av dina personuppgifter. Här kan du läsa vår fullständiga information om hur SISP enligt GDPR behandlar personuppgifter.


KONTAKT

Frågor gällande stipendiet ställs till .

SÅ HÄR ANSÖKER DU

Viktiga datum
Utlysningstiden är 11 januari klockan 00.00 till 12 februari klockan 23.59, 2021.

Hur går det till?

1. Ladda ner ansökningsformuläret och fyll i det utförligt. Ansökningsformuläret laddar du ner här.

 • Fråga 1 behandlar din affärsidé. Beskriv affärsidén och specificera nyttan med produkten/tjänsten/projektet. Ge en kort teknikbeskrivning och redovisning av eventuella patent.  
 • Fråga 2 gäller tidigare mottagen finansiering och ersättning.
 • Fråga 3 behandlar eventuell omsättning hittills.
 • I fråga 4 ber vi dig beskriva teamet (om ni är fler än en person) och dess kompetens och om någon specifik kompetens saknas idag.
 • Fråga 5 gäller en beskrivning av tidsplan och målsättning för det kommande året och gärna även på längre sikt om möjligt.
 • I fråga 6 vill vi att du motiverar vad stipendiet skulle betyda för utvecklingen av din idé och hur det skulle hjälpa dig att uppnå dina mål.

2. Ansökan ska för att anses vara komplett innehålla samtliga uppgifter besvarade i ansökningsformuläret och bifogas tillsammans med två bilagor:

3. Mejla ansökningsformulär inklusive bilagor till senast den 12 februari 2021. Andra bilagor än de efterfrågade, exempelvis produktbilagor och marknadsföringsmaterial kommer att bortses ifrån. Godkända filformat är .pdf och .word. Vi ser helst att du använder dig av pdf. Ansökan på ett äldre ansökningsformulär än aktuellt formulär för 2021 godkänns inte.

Blir du utsedd som stipendiat finns en önskan från ÅForsk att följa upp hur det har gått för dig om ett par år med ett frågeformulär med några få korta frågor. Du ska därför lämna en e-postadress som du vet att du behåller ett tag framöver.

4. 10 vinnare röstas fram av en jury med representanter från ÅForsk och Swedish Incubators & Science Parks. Beslut om tilldelande av stipendier sker under våren 2021. 
 

ÅFORSK ENTREPRENÖRSSTIPENDIUM JURY 2021
Juryn 2021 består, förutom av representanter ur styrelsen för stiftelsen ÅForsk, följande personer:

 • Ulrika Malmqvist, VD Movexum
 • Matts Nyman, VD Bizmaker
 • Monica Hedberg, Projektchef UIC
 • Elin Holst Granlund, Chef Utveckling och Samverkan Dalarna Science Park
 • Johan Ödmark, VD SISP
 • Ulf Borbos, Head of China Relations SISP/Executive Project Director 4SmartGrowth
 • Mikaela Hellberg, Ansvarig Medlemsstöd SISP
 • Mette Svensson, COO Sweden Innovation Arena SISP
 • Ulrica Gellerstedt, Communications Manager SISP
 • Charlotta Wagell, Administration Manager SISP/Projektledare ÅForsk Entreprenörsstipendium