Remissvar: “En fondstruktur för innovation och tillväxt” – SOU 2015:64

19 October 2017