Om Swedish Incubators & Science Parks

3 november 2017

Om Swedish Incubators & Science Parks

Sveriges Inkubatorer och Science Parks arbetar för att skapa världens effektivaste
ekosystem för innovation. Vi finns i hela Sverige och arbetar varje dag för att bidra till
utvecklingen av ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv, hållbar tillväxt och fler
nya arbetstillfällen.

Swedish Incubators & Science Parks och våra medlemmar arbetar för att skapa världens
effektivaste ekosystem för innovation som aktivt bidrar till internationellt
konkurrenskraftigt näringsliv, hållbar tillväxt och fler arbetstillfällen.
Swedish Incubators & Science Parks medlemmar har som primär målgrupp
entreprenörer och företag med kunskapsintensiva innovativa affärsidéer som är
skalbara på en internationell marknad.

Swedish Incubators & Science Parks medlemmar utgör en befintlig infrastruktur för
innovation som har nationell täckning i form av regionalt förankrade innovationsmiljöer
med närvaro på samtliga Sveriges orter med högre lärosäten. Verksamheterna är
beständiga över tid och driver kontinuerlig transformation av vårt samhälle.

Swedish Incubators & Science Parks medlemmar utgör systemkritiska funktioner i
Sveriges regionala innovationssystem. Med effektiva och värdeskapande processer,
operativt affärsutvecklingsstöd och attraktiva regionala innovationsmiljöer gör våra
medlemmar verkstad varje dag.