Statliga innovationsprogram nyttjar inkubatorer och science parks

Läs om vårt viktigaste policyförslag för att accelerera Sveriges ekosystem för innovation.

20 oktober 2017

Swedish Incubators & Science Parks vill att inkubatorer och science parks involveras i fler statliga innovationsprogram och får en finansieringsform som säkerställer verksamheternas drift långsiktigt.

Genom att nyttja den befintliga nationella och regionala innovationsstruktur som inkubatorer och science parks idag utgör som utförare i nationella program och utlysningar samt inom EU-program kan Sveriges ekosystem för innovation effektiviseras.

  • Nationella långsiktiga statliga driftfinansieringsprogram för inkubatorer och science parks behövs för att säkerställa den regionala tillväxten av nya innovativa företag, nya jobb och morgondagens exportsuccéer. Modellen tillämpas redan idag i Norge.
  • Inkubatorer behöver långsiktig verksamhetsfinansiering för att driva inkubatorernas viktiga marknadskompletterande affärsutveckling.
  • Science Parks behöver långsiktig verksamhetsfinansiering för att driva attraktiva kluster för innovativa företag som stimulerar regional utveckling och smart specialisering.