Tillgång till kapital som kompletterar markanden för innovativa företag

Läs om vårt förslag för att öka innovativa företags tillgång på kapital i den kritiska tidiga tillväxtfasen.

20 oktober 2017

Swedish Incubators & Science Parks vill att det ska bli enklare för innovativa företag att få tillgång till kapaital i den tidiga tillväxtfasen.

SISP verkar för följande policyförslag inom finansering för innovativa företag:

  • Att verifieringsbidrag bör kanaliseras via inkubatorer för effektivare distribution och välgrundade analyser av affärscase.
  • Att statlig lånefinansiering riktas till företagens tidiga faser och att statliga instanser i högre grad nyttjar det regionala innovationsstödssytemet.
  • Att bidrag och låneprodukter utvecklas för öppen innovation som blir en allt vanligare form av innovationsprocess mellan innovativa företag och etablerat näringsliv.
  • Att allt statligt riskkapital bör vara marknadskompletterande och att statliga insatser bör ske tillsammans med privat kapital genom saminvesteringar i gemensamma fonder.