Internationalisering av Sveriges ekosystem för innovation

Läs våra policyförslag för ett effektivt ekosystem i världsklass med en gemensam agenda lokalt och globalt.

20 oktober 2017

Allt fler av världens länder investerar betydande summor i forskning och utveckling med fokus på innovation, förnybar energi och hållbarhet. Det innebär både utmaningar och möjligheter för att Sverige ska fortsätta vara en global ledstjärna.

Swedish Incubators & Science Parks policyförlsag för internationalisering av Sveriges ekosystem för innovation är därför:

  • Satsa på att stärka inkubatorer och science parks regionala roll som företagsflygplatser där morgondagens export kan starta tillika morgondagens investeringar och etableringar i Sverige kan landa.
  • Ambitiösa policies inom klimat- och miljö stimulerar utvecklingen inom clean tech, förnybar energiteknik och hållbara affärsmodeller som blir morgondagens globala exportsuccéer – nyttja därför inkubatorer och science parks för att synliggöra erbjudandet inom svensk innovationskraft.