Startupsverige går samman - hjälper ukrainska flyktingar in i jobb

2 oktober 2023

2022-04-29 10:00PRESSMEDDELANDE

Sveriges inkubatorer och science parks går samman och hjälper ukrainska talanger in i arbete med hjälp av AI. Hittills har 142 bolag matchats med 102 kandidater. Kalmar Science Park, Ideon Science Park i Lund och Linköping Science Park är några av de innovationsstödjande aktörer som jobbat hårt för att möjliggöra den fantastiska uppslutningen.

Nu gör Sveriges inkubatorer och science parks en kraftsamling i att hjälpa de människor som tvingats lämna sina hem i Ukraina med förhoppningen att kunna skapa mening och värde i en svår tid. Genom det vinnovafinansierade projektet Switch to Sweden matchas ukrainska talanger med svenska kunskapsintensiva bolag genom AI-teknik.

- Styrkan i Sveriges innovationsstödsystem är att vi är starkt sammanlänkade. Vi är ett litet land med direkt närhet och kontakt med varandra vilket ger snabba beslut. Vi är alla starkt regionalt förankrade men har med vårt nationella nätverk en förmåga att snabbat mobilisera på beslut som rör hela nationen, säger Lotta Wessfeldt, vd på Ideon Science Park i Lund.

- Det arbete som skett de senaste veckorna visar på inkubatorer och science parks förmåga att effektivt kunna prioritera frågor och organisera oss när så behövs, i det här fallet var ledtiden i princip obefintlig innan vi gick till handling, säger Louise Östlund, vd, Kalmar Science Park.

Positivt ur flera aspekter. Rekryteringen av internationella studenter och forskare har blivit avgörande för svenska organisationer. Detta beror på det växande behovet av kompetenta talanger främst inom kunskapsintensiva branscher.

- Kompetensförsörjning är det område som flest företag nämner som sin största utmaning. Samtidigt behöver Sverige bli bättre på att tillvara den internationella kompetens som väljer att komma till landet. Genom Switch to Sweden kan vi stötta företag i innovationsstödsystemet och ge dem förutsättningar att skapa kontakt med dessa talanger. Vi ökar genom detta också vår egen kunskap inom internationell talangrekrytering, säger Anna Broeders, Community and Employer Branding Manager på Linköping Science Park.

Responsen att få vara med och bidra har varit enorm. På bara några veckor har över 140 svenska bolag anmält att de vill ta emot ukrainska talanger. Detta visar inte minst på den infrastruktur Sveriges inkubatorer och science parks utgör i vårt avlånga land. Nätverken sträcker sig långt.

- Genom infrastrukturen som finns i våra Science Parks når vi snabbt ut på nationell, regional och lokal nivå. Detta har resulterat i att många företag från hela Sverige nu är registrerade, säger Anna Broeders

Switch to Sweden stärker Sverige som arbetsmarknad. Med innovationssystemets förankringar kan projektet få direkt verkan på regional nivå. 

- Vi har gått från en kris till en annan och kan agera snabbt ändå. Det här är ett bra exempel på hur vi kan använda innovationsmiljöer, säger Johan Ödmark, vd, Swedish Incubators and Science Parks.

För bolag som vill anmäla sig och ta emot ukrainska talanger finns möjligheten att göra det här.