Ny ordförande och nya ledamöter till SISPs styrelse

2 oktober 2023

2022-04-08 12:18PRESSMEDDELANDE

Vid Swedish Incubators & Science Parks årsmöte valdes ny ordförande och nya ledamöter. Anders Cronholm, vd för Blekinge Business Incubator utsågs till ny ordförande.   


Så vem är SISPs nya ordförande, vad har han för bakgrund och vad vill han fokusera på framåt? Det och lite till får du ta del av i denna miniintervju med Anders Cronholm.  


Berätta lite kort om din bakgrund.  
- Jag har själv startat och drivit ett antal startups, både inom produkt och tjänstesidan. Har tidigare arbetat med både affärsutveckling, kapitalanskaffning och investeringar, men de senaste tio åren varit har jag varit vd på Blekinge Business Inkubator.  

Vad betyder det för dig att bli ordförande för SISP? 
- Först och främst hedrande och superspännande samtidigt som jag känner en stark drivkraft för att fortsätta vara med och förändra och utveckla SISP till det bättre för medlemmarna.   

Vad ser du fram emot med att vara ordförande? 
- Som ordförande hoppas jag kunna få till en bra dynamik mellan styrelse, medlemmar och teamet på SISP. Ska bli kul att försöka få till medlemmarnas behov till strategier som SISP kan använda som plattform för att göra det operativa arbetet.   

Finns det några specifika frågor som du och styrelsen vill fokusera på framåt? 
- Under några år har styrelsen behövt ha mycket fokus på rekryteringar, ekonomi och projekt. Nu hoppas vi att de centrala styrelsefrågorna kan vara mer av strategisk karaktär. Kan tyckas som ett tråkigt svar men de absolut viktigaste frågorna är de som skapar värde till våra medlemmar och dess bolag.  

Vad ser du att SISP som branschförening bidrar med för värde? 
- Massor! Påverkansarbetet på det nationella och internationella planet. Syns vi inte, så finns vi inte! Möten, besök, motioner, skrivelser, insändare osv. som gjorts av SISP tillsammans med våra medlemmar - det har ett stort värde. Inom branschutveckling finns de erfarenhetsutbyten och Peer Reviews som genomförs av SISP tillsammans med medlemmarna. Det är lätt att glömma hur mycket utbyten, återkopplingar och förbättringar som skett via Peers i våra miljöer. Iqnite och Step är två andra fantastiska exempel på arbete som bidrar med värde till våra medlemmar, avslutar Anders Cronholm, ny ordförande för SISP.  

Fakta ny styrelse för SISP  
Styrelsen väljs årligen av SISPs medlemmar och har till uppgift att leda föreningens verksamhet.  Nyvalda till styrelsen är Anders Nilsson – Ideon Innovation, Jennie Ekbeck – Umeå Biotech Incubator, Louise Östlund - Kalmar Science Park, Ulrika Malmqvist – Movexum, Jonas Jendi – Industrifonden och Lina Svensberg – Digital Well Ventures. Ny i valberedningen är SISPs förre ordförande Lena Miranda - Linköping Science Park.   

Styrelsen är aktivt engagerad för att främja erfarenhetsutbyte och skapa förutsättningar för branschens utveckling genom nationell dialog och påverkansarbete. Alla i styrelsen är själva verksamma i en inkubator- och/eller science parkverksamhet.  

 

SISP styrelse består av:  

Ordförande  
Anders Cronholm – Blekingen Business Incubator   

Ledamöter  
Anders Nilsson – Ideon Innovation  
Jennie Ekbeck – Umeå Biotech Incubator  
Louise Östlund - Kalmar Science Park 
Matts Nyman – BizMaker  
Stefan Dinér - Borås INK  
Tord Hermansson – Linholmen Science Park  
Ulrika Malmqvist – Movexum  

Suppleanter  
Jonas Jendi – Industrifonden  
Lina Svensberg – Digital Well Ventures  

Valberedningen  
Charlotta Gummeson – Sahlgrenska Science Park  
Fredrik Lindroos – Karlstad Innovation Park 
Mona Wilcke – SU Incubator   
Lena Miranda - Linköping Science Park